Subiecte Bacalaureat 2015 la Matematica M_stiinte ale naturii Sesiunea august-septembrie

BACALAUREAT 2015. VARIANTA EXTRASĂ LA MATEMATICĂ M_științe ale naturii , SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE

VARIANTA 1. Varianta extrasă de Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS) pentru examenul național de Bacalaureat 2015, sesiunea august - septembrie, valabila pentru proba obligatorie la matematică.

În data de 26 august 2015 candidații examenului de bacalaureat 2015 au susținut Proba obligatorie – proba E)c) – proba scrisă la disciplina Matematică.

În cadrul examenului național de bacalaureat 2015 Matematica are statut de disciplină obligatorie în funcție de filieră, profil și specializare. Astfel, programele de examen se diferenţiază, în funcţie de filiera, profilul şi specializarea absolvite, în:

- programa M_mate-info pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică şi
pentru filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică;
- programa M_şt-nat pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii;
- programa M_tehnologic pentru filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale;
profilul resurse naturale şi protecţia mediului, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate
calificările profesionale;
- programa M_pedagogic pentru filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţătoreducatoare.

 

SUBIECTE EXTRASE LA MATEMATICĂ M_științe ale naturii:
 Varianta 1 Matematică M_științe ale naturii, august - septembrie Bacalaureat 2015 (*pdf)

 Varianta 1 Matematică M_știinte ale naturii Limba Maghiară, august - septembrie Bacalaureat 2015 (*pdf)

 Varianta 1 Matematică M_știinte ale naturii Limba Germană, august - septembrie Bacalaureat 2015 (*pdf)

 

 

Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. c) - 26 august 2015

Matematică M_științe ale naturii

sesiunea august - septembrie

Varianta 1


Matematică M_științe ale naturiiFiliera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii

Varianta 1 extrasă în sesiunea august - septembrie a examenului de bacalaureat 2015 la Matematica M_științe ale naturii :

Alte Lectii din matematica