Subiecte Bacalaureat 2015 la Matematica M_stiinte ale naturii Sesiunea Speciala

BACALAUREAT 2015. VARIANTA EXTRASĂ LA MATEMATICĂ specializarea M_științe ale naturii , SESIUNEA SPECIALĂ

VARIANTA 9. Varianta extrasă de Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS) pentru examenul național de Bacalaureat 2015, sesiunea specială, valabila pentru proba obligatorie la matematică.


Proba obligatorie – proba E)c) – proba scrisă la Matematică, din cadrul sesiunii speciale a examenului de bacalaureat pentru absolvenții de liceu din loturile naționale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele și competițiile internaționale a avut loc în data de 26 mai 2015.

La sesiunea specială a examenului de bacalaureat au participat absolvenții de liceu din loturile naționale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele și competițiile internaționale.

 

În cadrul examenului național de bacalaureat 2015 Matematica are statut de disciplină obligatorie în funcție de filieră, profil și specializare. Astfel, programele de examen se diferenţiază, în funcţie de filiera, profilul şi specializarea absolvite, în:

- programa M_mate-info pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică şi
pentru filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică;
- programa M_şt-nat pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii;
- programa M_tehnologic pentru filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale;
profilul resurse naturale şi protecţia mediului, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate
calificările profesionale;
- programa M_pedagogic pentru filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţătoreducatoare.

 

SUBIECTE EXTRASE LA MATEMATICĂ specializarea M_științe ale naturii:
 Varianta 9 Matematică M_științe ale naturii Bacalaureat 2015 (*pdf)

 Varianta 9 Matematică M_știinte ale naturii în Limba Maghiară Bacalaureat 2015 (*pdf)

 Varianta 9 Matematică M_știinte ale naturii în Limba Germană Bacalaureat 2015 (*pdf)

 

 

Examenul de bacalaureat naţional 2015
Proba E. c)

Matematică M_științe ale naturii

sesiunea specială - 26 mai 2015

Varianta 9

 


Matematică specializarea M_științe ale naturiiFiliera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
 

Varianta 9 extrasă în sesiunea specială a examenului de bacalaureat 2015 la Matematica M_științe ale naturii :

Alte Lectii din matematica