Subiecte extrase Bacalaureat 2017 la Matematica M_pedagogic Sesiunea iunie-iulie

BACALAUREAT 2017. VARIANTA EXTRASĂ LA MATEMATICĂ M_pedagogic, SESIUNEA IUNIE - IULIE

În data de 28 iunie 2017 candidații examenului de bacalaureat 2017 au susținut Proba obligatorie – proba E)c) – proba scrisă la disciplina Matematică. VARIANTA 2. Varianta extrasă de Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS) pentru examenul național de Bacalaureat 2017, sesiunea iunie-iulie, valabila pentru proba obligatorie la matematică.

În cadrul examenului național de bacalaureat 2017 Matematica are statut de disciplină obligatorie în funcție de filieră, profil și specializare. Astfel, programele de examen se diferenţiază, în funcţie de filiera, profilul şi specializarea absolvite, în:

- programa M_mate-info pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică şi
pentru filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică;
- programa M_şt-nat pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii;
- programa M_tehnologic pentru filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale;
profilul resurse naturale şi protecţia mediului, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate
calificările profesionale;
- programa M_pedagogic pentru filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţătoreducatoare.

 

SUBIECTE EXTRASE LA MATEMATICĂ M_pedagogic + BAREM:
VARIANTA EXTRASĂ LA MATEMATICĂ M_pedagogic + BAREM
VARIANTA EXTRASĂ LA MATEMATICĂ M_pedagogic in Limba germană + BAREM
VARIANTA EXTRASĂ LA MATEMATICĂ M_pedagogic in Limba maghiară + BAREM

 

Examenul de bacalaureat naţional 2017
Proba E. c) – 28 iunie 2017 

Matematică  M_pedagogic

sesiunea iunie-iulie

Varianta 2

 


Matematică  M_pedagogicFiliera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare .

Varianta 2 extrasă în sesiunea iunie-iulie a examenului de bacalaureat 2017 la Matematica M_pedagogic:

Alte Lectii din matematica