Subiecte extrase la Informatica sesiunea iunie-iulie Bacalaureat 2014

BACALAUREAT 2014. INFORMATICA: SUBIECTE BACALAUREAT 2014. BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE INFORMATICA, BAC 2014.

BACALAUREAT 2014. PROBA LA ALEGERE A PROFILULUI ȘI SPECIALIZĂRII : INFORMATICA

În data de 4 iulie 2014 candidații examenului de bacalaureat 2014 au susținut Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă.

VARIANTA 4. Varianta extrasă de Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS) pentru examenul național de Bacalaureat 2014, sesiunea iunie - iulie, valabila pentru proba la alegere a profilului și specializării: Varianta 4; INFORMATICA.

 

În cadrul examenului de bacalaureat 2014 INFORMATICA are statutul de disciplină opţională, fiind susţinută la proba E. d) în funcţie de filieră, profil şi specializare.
 Subiecte  extrase la Informatică pentru examenul de bacalaureat 2014,

sesiunea iunie-iulie

Proba E. d) Informatică Limbajul C/C++ și Limbajul Pascal

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
• În rezolvările cerute, identificatorii utilizati trebuie să respecte precizările din enunt (bold), iar în lipsa unor precizări explicite, notatiile trebuie să corespundă cu semnificatiile asociate acestora (eventual în formă prescurtată).
• În programele cerute, datele de intrare se consideră corecte, validarea acestora nefiind necesară.

 

 

 

1 . Informatică Limbajul C/C++ Filiera teoretică, profilul real, specializările: matematică-informatică; matematică-informatică intensiv informatică; Filiera vocatională, profilul militar, specializarea matematică-informatică

 Subiect extras + Barem Informatica C++ Filiera Teoretica specializarea mate-info Bacalaureat 2014

 

 

2. Informatică Limbajul C/C++ Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii

 Subiect extras + Barem Informatica C++ Specializarea Stiințele naturii Bacalaureat 2014

 

 

3. Limbajul Pascal : Filiera teoretică, profilul real, specializările: matematică-informatică; matematică-informatică intensiv informatică; Filiera vocatională, profilul militar, specializarea matematică-informatică

 Subiect extras + Barem Limbajul Pascal Specializarea matematică-informatică Bacalaureat 2014

 

 

4. Limbajul Pascal : Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii

 Subiect extras + Barem Limbajul Pascal Specializarea Științe ale naturii Bacalaureat 2014

Alte Lectii din informatica