Subiecte Geografie Bacalaureat 2015

 Model de subiect + Barem la GEOGRAFIE pentru examenul de Bacalaureat 2015 (*pdf)

 Subiecte Simulare Geografie Bacalaureat 2015

 Subiecte Sesiunea Speciala Geografie Bacalaureat 2015

 Subiecte Geografie Sesiunea iunie - iulie Bacalaureat 2015 

 Subiecte Geografie Sesiunea august - septembrie Bacalaureat 2015

 Subiecte Geografie Sesiunea august - septembrie Varianta Rezerva Bacalaureat 2015

 

 

BACALAUREAT 2015.  MODEL DE SUBIECT 2015: GEOGRAFIE 
 

În cadrul examenului de bacalaureat 2015, Geografia are statutul de disciplină opţională, fiind susţinută la proba E. d) în funcţie de filieră, profil şi specializare. Proba de examen este scrisă. Programa pentru examen vizează Geografia pentru clasa a XII-a: Europa – România – Uniunea Europeană.
 
 
MODEL DE SUBIECT
 
Examenul de bacalaureat național 2015
Proba E. d)
Geografie
 
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția profilului militar
 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte)
model-subiect-geografie-bac2015-harta-europei
 

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere si orase

- capitală cu numere.

 

A. Precizați:

1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera I;

2. numele orasului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 15. 4 puncte

 

B. Scrieți, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmațiile de mai jos:

1. Orașul-capitală Praga este marcat, pe hartă, cu numărul ...

2. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 9 este străbătut de fluviul ...

3. Statul marcat, pe hartă, cu litera B se numește ... 6 puncte

 

C. Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre

afirmațiile de mai jos:

 

1. Climatul mediteranean este specific orașului marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1                  b. 6                 c. 12                 d. 14                 2 puncte

 

2. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numește:

a. Kiev                 b. Minsk                 c. Varșovia                 d. Vilnius                 2 puncte

 

3. Statul marcat, pe hartă, cu litera D se numește:

a. Andorra                 b. Cipru                 c. Malta                 d. Monaco                 2 puncte

 

4. Are ieșire la Marea Baltică statul marcat, pe hartă, cu litera:

a. A                 b. C                 c. E                 d. F                 2 puncte

 

5. Fluviul Sena străbate orasul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 10                 b. 11                 c. 14                 d. 15                 2 puncte

 

D. Precizați trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera H si clima statului marcat, pe hartă, cu litera J.

 

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitații medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvență ridicată.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ si nu separat. 6 puncte

 

E. Prezentați o cauză:

1. care determină deplasări ale populației cu caracter definitiv în Europa.

2. a existenței a numeroase lacuri glaciare în Munții Alpi. 4 puncte

 

SUBIECTUL al II-lea

model-subiect-geografie-bac2015-harta-romaniei.jpg

 

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unități de relief cu

litere, râuri cu numere de la 1 la 6 si orase cu numere de la 7 la 12.

 

A. Precizați:

1. numele orasului marcat, pe hartă, cu numărul 12;

2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 5. 4 puncte

 

B. Scrieți, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmațiile de mai jos:

1. Cel mai mare oras, ca număr de locuitori, pe care îl străbate râul marcat, pe hartă, cu numărul se numeste ...

2. Brațul Dunării marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numeste ...

3. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D se numeste ... 6 puncte

 

C. Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre

afirmațiile de mai jos:

1. O importantă fabrică de autoturisme se află în apropierea orașului marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 7             b. 8              c. 9              d. 12              2 puncte

2. Lacuri glaciare există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. D              b. E              c. G              d. H              2 puncte

3. Străbate Câmpia Jijiei râul marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 1              b. 2              c. 4              d. 5              2 puncte

4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numeste:

a. Mures              b. Olt              c. Târnava Mare              d. Târnava Mică              2 puncte

5. Orasul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numeste:

a. Petroșani              b. Râmnicu Vâlcea              c. Slatina              d. Târgu Jiu              2 puncte

 

D. Precizați trei deosebiri între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera F si relieful unității marcate, pe hartă, cu litera G.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor si a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ si nu separat. 6 puncte

 

E. Prezentați o cauză:

1. a lipsei pădurilor în zona alpină.

2. care determină frecvența mare a alunecărilor de teren în Subcarpați. 4 puncte

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B si prezintă evoluția populației României, în perioada 1948-2011.

Sursa: Institutul Național de Statistică


evolutia numerica a populatiei Romaniei

A. Precizați:

1. valoarea maximǎ a numǎrului de locuitori

înregistrați în România și anul respectiv;

2. primul an (reprezentat pe grafic) în care România a

depǎsit 20 milioane de locuitori.

3. numărul de locuitori ai

României în anul 2011.

4 puncte

 

 

B. 1. Calculați cu cât a crescut populația României în intervalul 1948 – 2002.

2. Calculați cu cât a scăzut populația României în intervalul 1992 – 2011.

3. Precizați o cauză care a determinat scăderea numărului de locuitori în România, în perioada 1992 - 2011. 6 puncte

 

C. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, precizați:

1. numele a trei unități de relief;

2. numele unei mări la care are ieșire;

3. numele a trei orase;

4. două resurse energetice care se exploatează;

5. tipul de climă specifică. 10 puncte

 

D. Tabelul de mai jos prezintă structura populației (exprimată în procente) pe grupe de vârstă a unor state membre ale Uniunii Europene în anul 2009.

 Statul   0 –14 ani (%) 15 – 64 ani (%)   Peste 65 ani (%)
 Belgia  15,9  66,1   18
 Franța  18,5  64,7  16,8
 România 14,8  70,4   14,8

 

Explicați:

1. procentul relativ mic de populație cu vârsta între 0 si 14 ani din România.

2. procentul ridicat al populației de peste 65 de ani din Belgia.

3. procentul mai ridicat al populației cu vârsta între 0 si 14 ani din Franța, comparativ cu celelalte state din tabel.

6 puncte

 

E. 1. Tabelul de mai jos prezintă ponderea suprafețelor agricole si a suprafețelor forestiere în Austria si în Olanda în anul 2012.

 Statul  Teren agricol Suprafață forestieră
Austria  18%  48%
Olanda  23%  13%

Sursa: LUCAS 2012

 

Prezentați două cauze care explică diferențele dintre cele două state privind utilizarea terenurilor. 2 puncte

2. Suprafața statului Ucraina este de 603.500 km2, iar populația era, la 1 iulie 2008, de 46.200.000 locuitori. Calculați densitatea populației. 2 puncte

Alte Lectii din geografie