Subiecte Geografie Bacalaureat 2018

  Model de subiect + Barem la Geografie pentru examenul de Bacalaureat 2018 (*pdf)
 Subiecte Simulare Geografie Bacalaureat 2018
 Subiecte Sesiunea Speciala Geografie Bacalaureat 2018
 Subiecte Geografie Sesiunea iunie iulie Bacalaureat 2018

 Subiecte Geografie Sesiunea iunie iulie Varianta Rezerva Bacalaureat 2018

 Subiecte Geografie Sesiunea august septembrie Bacalaureat 2018 

 Subiecte Geografie Sesiunea august septembrie Varianta Rezerva Bacalaureat 2018

 

Examenul de bacalaureat naţional 2018

Proba E. d)

Model de subiect la Geografie

 

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și specializările din filiera vocaţională, cu excepția profilului militar

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

 

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

 

model-subiect-geografie-bac2018-harta-europei

 

 

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere și orașe - capitală cu numere.

A. Precizaţi:

 

1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera G;

 

2numele orașului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 2.

4 puncte

 

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:

1.

 Orașul-capitală Dublin este marcat, pe hartă, cu numărul ...

 

2.

 Statul marcat, pe hartă, cu litera se numește ...

 

3.

 Fluviul Tamisa străbate orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul ...

6 puncte

 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

1. Climatul mediteraneean este specific orașului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:

a. 6

b. 11

c. 14

d. 15

2 puncte

 

2. Statul marcat, pe hartă, cu litera se numește:

 

a. Andorra

bMonaco

c. San Marino

d. Vatican

2 puncte

 

3.

 

 Are ieșire la Marea Baltică statul marcat, pe hartă, cu litera:

 

 

 

a. B

b. C

c. I

d. J

2 puncte

 

4.

 

Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul se numește:

 

 

 

a. Berlin

b. Berna

c. Bratislava

d. Viena

2 puncte

 

5.

 

 Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este capitala statului:

 

 

 

a. Belgia

b. Liechtenstein

c. Luxemburg

d. Olanda

2 puncte

 

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera C și clima statului marcat, pe hartă, cu litera E.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ și nu separat. 6 puncte

 

E. 1. Explicați prezența unor importante resurse de apă geotermală în statul marcat, pe hartă, cu litera A

2. Prezentați un factor natural care determină ponderea mare a terenurilor cultivate cu pomi fructiferi și viță de vie în statul marcat, pe hartă, cu litera I.

 

4 puncte

 

SUBIECTUL al II-lea

 

(30 de puncte)

 

model-subiect-geografie-bac2018-harta-europei

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, orașe cu numere de la 1 la 6 și râuri cu numere de la 7 la 12.

 

A. Precizaţi:

 

1. numele orașului marcat, pe hartă, cu numărul 4;

 

2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 11.

4 puncte

 

BScrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:

1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numește...

 

2.

Orașul Arad este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul ...

 

3.

Orașul Suceava este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...

6 puncte

 

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

1. Importante resurse de lignit s-au format în subsolul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera:

a. A

b. B

c. G

d. H

2 puncte

 

2. Relief vulcanic (cu conuri și cratere) se găsește în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. C

b. E

c. G

d. H

2 puncte

 

3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul se numește:

a. Crișul Repede

b. Someș

c. Someșul Mare

d. Someșul Mic

2 puncte

 

4. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul se numește:

a. Buzău

b. Pitești

c. Ploiești

d. Târgoviște                        2 puncte

 

5. Cea mai redusă cantitate de precipitații se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:

a. A

b. D

c. D

d. G

2 puncte

a. Ab. Dc. Ed. 2 puncte

 

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E și relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera H.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor și a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ și nu separat.6 puncte

E. 1. Prezentaţi două modificări survenite în structura profesională (ocupaţională), după 1990, în România.

2. Prezentați un factor natural care a influențat distribuția rețelei feroviare în România. 4 puncte

 

SUBIECTUL al III-lea(30 de puncte)

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B și prezintă evoluția ratei natalității și a ratei mortalității în România, în perioada 1990-2013.

 

model-subiect-geografie-bac2018-harta-europei

 

A. Precizaţi:

1.valoarea maximă a ratei natalității în România și anul în care s-a înregistrat;

2.anul (reprezentat pe grafic) în care rata mortalității a fost egală cu rata natalității;

3. valoarea maximă a ratei mortalității.

4 puncte

 

B. 1. Calculați bilanțul natural (sporul natural) al populației în anul 2010.

2. Calculați cu cât a scăzut natalitatea în România în anul 2013 față de anul 1990.

3. Calculați cu cât a crescut mortalitatea în România în anul 1996 față de anul 1990.

6 puncte

 

C. Pentru Ucraina, precizaţi numele:

1. a două unităţi de relief;

2. a două cursuri de apă;

3. a două state vecine membre ale Uniunii Europene;

4. a trei orașe;

5. unui bazin carbonifer.

10 puncte

D. Tabelul de mai jos prezintă evoluţia populaţiei din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, la nivel de regiuni, în perioada 1972 – 2012.

Regiunea

1972

1982

1992

2002

2012

Anglia

46.571.900

46.777.300

47.998.000

49.679.300

53.493.700

Țara Galilor

2.755.200

2.804.300

2.877.700

2.922.900

3.074.100

Scoția

5.230.600

5.164.500

5.085.600

5.066.000

5.313.600

Irlanda de Nord

1.539.000

1.544.500

1.623.300

1.697.500

1.823.600

Sursa: United Kingdom, Office for National Statistics

 

1. Calculați populația înregistrată de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în anul 2012.

2. Calculați cu cât a crescut populația Angliei în anul 2012 față de anul 1972.

3. Prezentați o cauză a creșterii numerice mai accentuate a populației Angliei în perioada 2002-2012.

 6 puncte

E. Prezentaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „Moscova este unul dintre cele mai mari centre de transport ale lumii." 

4 puncte

Alte Lectii din geografie