Subiecte si Barem Bacalaureat 2019 Fizica Filiera Tehnologica sesiunea iunie - iulie

 VARIANTELE EXTRASE la FIZICĂ FILIERA TEHNOLOGICĂ+ BAREMUL DE CORECTARE, BACALAUREAT 2019, sesiunea iunie - iulie

 Subiecte si Barem Fizica Profil Tehnologic Bacalaureat 2019 sesiunea iunie iulie 

 Subiecte si Barem Fizica Profil Tehnologic in Limba Maghiara

 

 

Candidații examenului de bacalaureat au susținut joi, 4 iulie 2019, ultima probă de examen la bacalaureat, Proba E d) în funcţie de profil și specializare: 

Proba scrisă la Fizică:

Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională – profilul militar

• Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică:

A. MECANICĂ,

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ

Alte Lectii din fizica