Subiecte Simulare Limba Romana Profil Real Bacalaureat 2020

SUBIECTE SIMULARE BACALAUREAT Limba şi literatura română Clasa a XII-a


Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică

Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)Conținuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii clasei a XII-a în anul școlar 2020


Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora sunt cele prevăzute în programa (

 Profil uman:  Programa Limba și Literatura Română 2020

  Profil Real:  Programa Limba și Literatura Română 2020

) pentru Examenul de bacalaureat național în vigoare.

 

Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:

  • reguli ale monologului, reguli și tehnici de construire a dialogului, stiluri funcționale adecvate situației de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale și nonverbale în comunicarea orală

 -conținuturi asociale competenței specifice 1.1;

  • textul dramatic postbelic - conținut asociat competenței specifice 2.3;
  • limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii - conținut asociat competenței specifice 2.5;
  • perioada postbelică - conținut asociat competenței specifice 3.2;
  • autori canonici: Parin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu.

 

 SUBIECTE SIMULARE

 

2018

  Simulare_limba_si_lit_romana_profil_real_bacalaureat 2020.pdf

Alte Lectii din romana