Subiectul al III-lea Limba si Literatura Romana. Tot ce trebuie sa stii la examenul de bacalaureat

Subiectul al III-lea vizează redactarea unui eseu a operelor studiate ce aparțin autorilor canonici menționate în programa de examen si constă în elaborarea unui eseu structurat.

 Exemple:

 • Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unui text narativ studiat.

 

 • Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi de construcţie a unui personaj într-un text narativ studiat, aparținând...

 

Subiectele din cadrul acestei probe nu vizează conținutul unui manual anume. Manualul scolar reprezintă doar unul dintre suporturile didactice utilizate de către profesori si elevi, în vederea formării competențelor prevăzute de programa scolară.

 

Nu uitaţi că în studiul disciplinei limba şi literatura română se urmăreşte programa şcolară:

 

LISTĂ Autori canonici:
• Mihai Eminescu
• Ion Creangă
• I.L. Caragiale
• Titu Maiorescu
• Ioan Slavici
• G. Bacovia
• Lucian Blaga
• Tudor Arghezi
• Ion Barbu
• Mihail Sadoveanu
• Liviu Rebreanu
• Camil Petrescu
• G. Călinescu
• E. Lovinescu
Notă. Conform programei şcolare în vigoare, examenul de bacalaureat nu implică
studiul monografic al scriitorilor canonici, ci studierea a cel puţin unui text din opera acestora. Textele literare la prima vedere pot aparţine atât autorilor canonici, cât şi altor autori studiaţi.


Pentru proba scrisă, elevii trebuie să studieze în mod aprofundat cel puţin numărul
minim de texte prevăzute în programa şcolară, aparţinând autorilor canonici sau prozei narative, poeziei sau dramaturgiei româneşti despre care să poată redacta

 • -un eseu structurat,
 • -un eseu liber sau
 • -un eseu argumentativ,

în care să aplice conceptele de istorie şi teorie literară (perioade, curente literare/culturale, elemente de analiză tematică, structurală şi stilistică) menţionate în prezenta programă.

 

Conținuturi:
I Proza: • Proza scurta - Basmul cult  -• Nuvela 

II Romanul • obiectiv - subiectiv - tradițional - realist - roman scris înainte și după 1980 

IV Dramaturgia • Comedia • *Drama (*doar pentru profil uman) 

V Poezia  Romantismul - *Prelungiri ale romantismului și clasicismului (*doar pentru profil uman) - Simbolismul - Modernismul - Tradiționalismul - *Orientări avangardiste (*doar pentru profil uman).

 

VI EPOCI ȘI IDEOLOGII LlTERARE:

Profil Real: secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada
paşoptistă; criticismul junimist).

Profil Uman: secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada
paşoptistă; România, între Occident şi Orient; criticismul junimist)

 

PROFIL REAL listă de opere

- Bacalaureat 2020-  

I. Proză

GENUL EPIC

1. Basmul cult : Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangă

2. Nuvela realist psihologică: Moara cu Noroc de Ioan Slavici

3. Nuvela istorică: Alexandru Lăpușneanul de Costache Negruzzi

4. Roman obiectiv tradițional: Baltagul de Mihail Sadoveanu

5. Roman obiectiv modern: Ion de Liviu Rebreanu

6. Roman obiectiv modern balzacian: Enigma Otiliei de George Călinescu

7. Roman subiectiv modern: Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de Camil Petrescu

 

II. Poezie

GENUL LIRIC

1. Romantism: Luceafărul, floare albastră, Odă de Mihai Eminescu

2. Simbolism: Plumb de George Bacovia

3. Tradiționalism:  Aci sosi pe vremuri de Ion Pillat / În grădina Ghetsmani de Vasile Voiculescu

4. Modernism: Eu nu strivesc corola de minunii a lumii de Lucian Blaga, sau Testament de Tudor Arghezii / Riga Crypto și Lapona Enigel de Ion Barbu

 

III. Dramaturgia

GENUL DRAMATIC

Comedia: O scrisoare pierdută de I.L.Caragiale

 

IV. EPOCI ȘI IDEOLOGII LlTERARE:

Secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada
paşoptistă; criticismul junimist).

   Epoca pașoptistă. Dacia literară: Mihail Kogalniceanu

→  Titu Maiorescu și Junimea

 

 

 

 

 TABEL OPERE / ESEURI PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT 2020 Profil real / uman

    OPERE OBLIGATORII 

I Proza

(genul epic)

I.1 Proza scurtă:

 

 

 • Basmul cult:
 • ION CREANGĂ:

Povestea lui Harap-Alb -link spre eseu complet

opțional Danilă Prepeleac

 

Nuvela:

 • Nuvelă istorică (perioada pașoptistă):
 • Costache Negruzzi 

→  Alexandru Lăpușneanul

 

 • Nuvela psihologică 
 • Ioan Slavici:

Moara cu noroc (nuvelă psihologică realistă)

 • I.L. Caragiale:

sau În vreme de război (nuvelă psihologică)

 

 

Romanul:

 • Romanul obiectiv

 

 • LIVIU REBREANU

Ion (roman de tip realist-obiectiv)

 

 • GEORGE CĂLINESCU

Enigma Otiliei (roman obiectiv, modern, realist, balzacian)

 

 • IOAN SLAVICI

→  Mara (roman obiectiv tradițional)

sau

 • Mihail Sadoveanu

→  Baltagul (roman tradițional)

 

 • Romanul subiectiv
 • CAMIL PETRESCU

→  Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război -roman de tip subiectiv (modern, psihologic)

→ opțional: - Patul lui Procust

 

II. Poezia

(genul liric)

 

1. Romantismul:

 • Mihai Eminescu

→ Luceafărul

→ sau Scrisoarea I 

→ sau Floare albastră 

 

2. Simbolismul:

 • George Bacovia 

→ Plumb 

 

3. Tradiționalismul:

 • Ion Pillat

→  Aci sosi pe vremuri

 

 • Vasile Voiculescu

→  În grădina Ghetsmani 

 

4. Modernismul

 •  Lucian Blaga:

→  Eu nu strivesc corola de minuni a lumii

 

 • sau Tudor Arghezii:

→   Testament

 → sau Flori de mucigai

 

 • sau Ion Barbu

→  Riga Crypto și Lapona Enigel 

sau După melci

sau Din ceas, dedus...

III.

DRAMATURGIA

(genul dramatic)

Comedia:
 • I.L.Caragiale

→  O scrisoare pierdută

 

Drama

(doar

pentru profil uman)

 • Camil Petrescu:

Jocul ielelor (drama de idei)

Suflete tari (drama de idei)

IV. *Prelungiri ale romantismului și clasicismului [valabil pentru profil uman]

→  Octavian Goga - Apostolul

→  George Coșbuc - Moartea lui Fulger

 

* Orientări avangardiste [valabil pentru profil uman]

- Ion Vinea - Manifest activist către tinerime

 

V. EPOCI ȘI IDEOLOGII LlTERARE

*Profil Uman: secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada paşoptistă; România, între Occident şi Orient; criticismul junimist)

Profil Real: secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada
paşoptistă; criticismul junimist)

→   Epoca pașoptistă. Dacia literară: Mihail Kogalniceanu

→  Titu Maiorescu și Junimea

→  Eugen Lovinescu și direcția modernistă -opțional

 

Teorie pentru rezolvarea subiectelor de bac:

 

 

  ⇒ conținut în curs de actualizare!

Alte Lectii din romana