Tema si viziunea asupra lumii in nuvela Moara cu Noroc

Tema și viziunea despre lume

 Tema nuvelei este dezumanizarea provocată de dorința de înavuțire.

Lumea operei lui Slavici este, în special, lumea satelor și a târgurilor ardelenești de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Acțiunea din unele nuvele ale scriitorului se petrece și la București, dar mediul acestui oraș nu este prezentat cu înțelegerea și cu pătrunderea cu care este evocat mediul ardelenesc.

Viziunea despre lume a lui Ioan Slavici este puternic marcată de principiile morale. El este inițiatorul „eticismului ardelean”, cum avea să numească E.Lovinescu preocuparea scriitorilor ardeleni pentru problemele morale.

În nuvelele lui Slavici a căror acțiune are loc în satul ardelenesc, comunitatea rurală acționează ca o instanță ce veghează la respectarea principiilor morale și sancționează încălcarea lor. Dar acțiunea nuvelei „Moara cu noroc” se petrece într-un han, departe de alte așezări omenești. În singurătatea hanului din Câmpia Aradului, autoritățile au puține mijloace de a asigura respectarea legii. Aici domnește legea celui mai puternic. De aceea este cu atât mai greu, pentru personajul Ghiță, să lupte împotriva influeneței malefice a lui Lică, nefiind sprijinit de o comunitate. G.Călinescu a comparat întinsa câmpie a Aradului, așa cum apare ea în „Moara cu noroc”, cu preria din Vestul Sălbatic american, populată cu turme de bizoni, în vreme ce, pe șesul evocat de I.Slavici, pasc nesfârșite turme de porci.

Principiile morale care îl ghidează pe Slavici îi fuseseră transmise de mama sa din vechea tradiție a satului românesc, dar scriitorul le regăsise și în opera filozofului chinez Confucius.

Titlul nuvelei constă în numele hanului unde se petrece acțiunea. Acolo existase mai înainte o moară, considerată cu noroc pentru drumeții care o vedeau când ieșeau din pădurea plină de primejdii și se bucurau că scăpaseră, iar cei care se îndreptau în direcția opusă puteau găsi, la moară și mai apoi la han, alți drumeți cu care să se întovărășească spre a fi în siguranță. Dar, în finalul nuvelei, denumirea „Moara cu noroc” primește o conotație de amară ironie din perspectiva sfârșitului tragic.Mai mult: https://www.ebacalaureat.ro/c/4/67/1381/0/NUVELA---Moara-cu-noroc-de-Ioan-Slavici-pentru-examenul-de-BACALAUREAT#ixzz3paakLtGs

Alte Lectii din romana