Tematica Bac: Rezolvarea subiectelor de bacalaureat la Istorie

Ghid Istorie pentru Bacalaureat: Tematica Bac: Rezolvarea subiectelor de bacalaureat la Istorie

Cerințe

 • "Selectați din text" presupune fragment din text cu ghilimele.
 • "Menționați/ precizați/numiți" presupun răspuns scurt.
 • "Precizați/ Menționați...atât din sursa B cât și din sursa A" presupune găsirea unei informații comune.
 • "Precizați\ Menționați... din sursa A respectiv din sursa B" presupune două informații diferite, câte una din fiecare sursă.
 • "Numiți două informații aflate în relații de cauză-efect din sursele B și C"
  Indiciu: să se respecte ordinea.
  Cauză: Sursa B, Efect: Sursa C


Răspuns:
Sursa B, Cauză: "text"
Sursa C, Efect: "text"

!Atenție la cerințe diferite cu formulări aparent asemănătoare!

-"Menționați sursa care conține punctul de vedere conform căruia..."
-"Menționați sursa care combate punctul de vedere conform căruia..."

 • Formularea punctului de vedere și susținerea lui cu o informație selectă din text presupune un răspuns cu două părți:

1. Formularea punctului de vedere reproducând prin cuvinte proprii ceea ce rezultă din sursă.
2. Punctul de vedere este susținut de text.

!Obiectiv!

La formularea unui punct de cedere nu se folosesc expresii precum "părerea mea", "opinia mea", "din punctul meu de vedere"!

 • "Prezentați/ Argumentați/ Explicați" presupun un răspuns mai amplu ( aproximativ 10-15 rânduri)
 • "Argumentați printr-un fapt istoric relevant ideea că..." presupune un răspuns care să conțină enumerarea acelor fapte istorice ce pot fii folosite ca și argumente. Răspunsul trebuie formulat într-o manieră argumemtativă, încheiându-se cu o concluzie.ebacalaureat.ro

 

Criterii de redactare a eseului ( Subiectul III)

Total punctaj, 30 puncte, din care:

-24 puncte informația istorică
-6 puncte exprimarea ideilor (formă, *vezi și capitolul următor)

 

Formă
- Limita de spațiu de aproximativ 2 pagini.
- Structura ( introducere, cuprins, încheiere)
- Limbajul istoric *
- Elemente de cronologie
- Exprimarea cauzalității

 

Sugestii
- În redactarea eseului nu se redactează puncte de vedere personale

- Introducerea și încheierea sunt elemente diferite de cele 4 idei ale conținutului.

- Introducerea prezintă aprecieri generale despre epocă, problema pusă în discuție.

- Conținutul reprezintă dezvoltarea celor 4 sau 5 idei ale eseului.

- Încheierea și introducerea constituie paragrafe diferite/ separate.

- De asemenea, fiecare idee/ plan al conținutului= alineat separat

- Este recomandat să apară elemente concrete (ani, secole, nume, evenimente)

- Fiecare paragraf cu conectori de cauzalitate și de consecință.

-Atenție la argumentarea punctului de vedere, se aduc argumente/ evenimente adecvate și concrete
-La criteriul "limbaj istoric" se iau în considerare formulările specifice istoriei.
-Explicarea termenilor specifici cât și folosirea lor adecvată în context.
-Limita de aproximativ două pagini presupune +5 rânduri.ebacalaureat.ro

Limbajul istoric

Timpul în istorie

- Mileniul: 1000 de ani. De exemplu, anul 1 până în anul 1000 aparține mileniului I iar anul 1001 desemnează mileniul II

- Secolul: 100 de ani. De exemplu:
1-100 Secolul I
101-200 Secolul II
201-300 Secolul III
1453 aparține secolului XV-lea
Ș.a.m.d

- Deceniul: 10 ani.

Perioadele/ epocile istorice specifice spațiului românesc.

Antichitatea( secolele VI î.Hr- VII d.Hr.)

Evul Mediu (secolele IX- XVIII)

Epoca modernă ( secolul al XVIII-lea- 1918)

Epoca contemporană (1918- prezent)

În funcție de evoluția politică a spațiului românesc, de epoca istorică în care îl încadrăm, ne exprimăm folosind următoarele noțiuni:
- spațiul intracarpatic sau extracarpatic (la sud sau la est de carpați), folosit ca terminologie până la momentul întemeierii țărilor medievale românești;
- Provincii românești: Transilvania, Moldova, Țara Românească, aceatea sunt echivalentul țărilor medievale românești.
- Regiuni (zone de provincii sau zone distincte): Maramureș, Oltenia, Muntenia, Banat, Basarabia, Bucovina, Cadrilater( Sudul Dobrogei, azi în Bulgaria);
- Principatele Unite- pentru a desemna numele statului din 1859
- România: stat român modern, din 1866
- România Mare: stat național unitar român, între 1918-1940

Limbajul istoric/ termeni corecți de exprimare în context

Așa da:
- S-a declanșat
- S-a elaborat/ emis/ adoptat
- Încheiere/ semnare
- Întemeiere/ formare/ contstruire

Așa nu:
- Au făcut (război, grevă)
- S-a făcut (constituție, lege, reformă)
- S-a făcut (tratat, convenție)
- S-a făcut (statul)

  Sinteze Istorie Bacalaureat. Rezolvarea subiectelor de bacalaureat 

Alte Lectii din istorie