Teorie Fizica pentru examenul de Bacalaureat

 Teorie Fizica pentru examenul de bacalaureat

 

CUPRINS
1. MECANICA ………………………………………………………….…… p.1
1.1. CINEMATICA ……………………………………………………. p.1
1.1.1.VITEZA ŞI ACCELERAŢIA …………………………………............... p.1
1.1.2. TIPURI DE MIŞCĂRI ALE PUNCTULUI MATERIAL ……………... p.1
1.2. DINAMICA ………………………………………………………… p.3
1.2.1. PRINCIPIILE MECANICII ……………………………………………. p.3
1.2.2. TIPURI DE FORŢE ……………………………………………………. p.3
1.2.3. ENERGIA MECANICĂ ……………………………………………….. p.6
1.2.4. IMPULSUL MECANIC ……………………………………………….. p.8
2. TERMODINAMICA ………………………………………………….... p.9
2.1. NOŢIUNI TERMODINAMICE DE BAZĂ …………………… p.9
2.1.1. MĂRIMI SPECIFICE STRUCTURII SUBSTANŢEI ………………… p.9
2.1.2. PARAMETRII DE STARE AI SISTEMELOR TERMODINAMICE … p.9
2.1.3. TRANSFORMĂRILE SIMPLE ALE GAZULUI IDEAL …………….. p.10
2.2. PRINCIPIILE TERMODINAMICII …………………………… p.11
2.2.1. LUCRUL MECANIC ÎN TERMODINAMICĂ ………………………. p.11
2.2.2. ENERGIA INTERNĂ ………………………………………………….. p.12
2.2.3. CĂLDURA ……………………………………………………………... p.13
2.2.4. PRINCIPIUL I AL TERMODINAMICII ……………………………… p.13
2.2.5. COEFICIENŢI CALORICI ……………………………………………. p.13
2.2.6. Q, ΔU ŞI L ÎN TRANSFORMĂRILE SIMPLE ……………………….. p.14
2.2.7. PRINCIPIUL II AL TERMODINAMICII …………………………….. p.15
2.2.8. MOTOARE TERMICE ………………………………………………… p.15
3. CURENTUL CONTINUU ……………………………………………. p.17
3.1. MĂRIMI SPECIFICE CURENTULUI ELECTRIC ………… p.17
3.2. LEGILE CIRCUITELOR ELECTRICE ……………………….. p.17
3.2.1. CIRCUITUL SIMPLU. LEGEA LUI OHM …………………………… p.17
3.2.2. REŢEAUA ELECTRICĂ. LEGILE LUI KIRCHHOFF ………………. p.17
3.2.3. ENERGIA ELECTRICĂ. LEGEA LUI JOULE. PUTEREA
ELECTRICĂ …………………………………………………………… p.18
3.3. MĂSURĂRI ELECTRICE …………………….………………… p.19

Alte Lectii din fizica