Urechea la mamifere

Eseu: Urechea la mamifere

Primirea informaţiilor din mediul extern şi intern prin intermediul organelor de simţ permite animalelor să-şi găsească hrana, să evite pericolele, sa participe la reproducere.

Urechea externă este alcătuită din pavilion şi conductul extern.
Rolul ei: captează şi conduce undele sonore spre membrana timpatică.

Urechea medie este o cameră plină cu aer, care are aceeaşi presiune cu presiunea atmosferică datorită trompei lui Eustachio care comunică cu faringele. Spre urechea externă se găseşte membrana timpatică, iar spre urechea internă se găsesc ferestra ovală şi fereastra rotundă.

Urechea medie conţine un lanţ articulat de trei oscioare: ciocanul, nicovala, scăriţa şi muşchii anexaţi lor. Rolul ei: oscioarele urechii medii transmit vibraţiile timpanului, produse de undele sonore, la membrana ferestrei ovale.

Urechea internă este localizată în profunzimea osului temporal. Este alcătuită din labirintul osos format din: vestibul osos, canale semicirculare osoase şi cohlee osoasă (melc osos); conţine un lichid numit perilimfă.

În labirintul osos se găseşte labirintul membranos alcătuit din:
-vestibul membranos format din două vezicule suprapuse; utricula şi sacula;
-trei canale semicirculare membranoase;
-melcul membranos (canalul cohlear)

Urticula, sacula şi canalele semicirculare membranoase conţin receptorii vestibulari,iar canalul cohlear conţine receptorii acustici.

În labirintul membranos se găseşte endolimfă.

Uriculaă şi sacula conin aparatul otolitic/macula. Receptorii utriculei şi saculei sunt celule epiteliale senzoriale, stimulate de variaţiile acceleraţiei liniare.

Fiecare canal semicircular membranos prezintă, la bază, o dilataţie, în care se găseşte organul receptor numit creastă ampulară. În crestele ampulare se află celulele epiteliale senzoriale care au rolul de a informa despre mişcările de rotaţie ale capului.

În melcul membranos (canalul cohlear) se găseşte organul receptor al auzului numit organ Corti, la nivelul căruia se află celule epiteliale senzoriale cu rol în perceperea undelor sonore.


Alte Lectii din biologie