VALOAREA EXPRESIVĂ A MODURILOR ȘI A TIMPURILOR VERBALE

VALOAREA  EXPRESIVĂ  A  MODURILOR  ȘI  A  TIMPURILOR  VERBALE

 

            Indicativul exprimă o acțiune prezentată ca reală, sigură.

                        Indicativul imperfect exprimă o acțiune care continuă în trecut, care durează (de exemplu: mergeam)

                        Indicativul perfect simplu este folosit, uneori, ca timp al narațiunii, iar alteori, pentru a exprima o acțiune trecută (nu mai departe de ziua anterioară). Cu acest ultim sens, perfectul simplu este caracteristic limbii populare, îndeosebi graiului oltenesc.

                        Exemplu:         Veniși ? Venii.

            Indicativul perfect compus exprimă o acțiune trecută și încheiată.

                        Ex.:                  „Și te-ai dus, dulce minune

            Indicativul mai-mult-ca-perfect exprimă o acțiune trecută, petrecută înaintea altei acțiuni, tot trecute.

                        Exemplu:         Când ai ajuns tu acolo, eu plecasem de mult.

            Indicativul viitor anterior exprimă o acțiune viitoare, petrecută ănaintea altei acțiuni, tot viitoare.

                        Ex.:                  Când vei ajunge tu acolo, eu voi fi plecat de mult.

Conjunctivul exprimă o acțiune posibilă, dorită, sperată (Ex.: „-l văd venind, / Aș mai trăi o viață”). Uneori exprimă o poruncă, înlocuind imperativul, care nu are forme proprii la persoana a III-a (Ex.: Să vinămâine la școală !)

Condiționalul optativ exprimă o dorință / o condiție.

                        Ex.:      Aș veni, dacă aș putea.

Imperativulexprimă un ordin, o poruncă, o rugăminte.       

                        Ex.:      Vino imediat !

                                    Vino, te rog, aici !

 

 

 

 

                        TEXT  LITERAR / TEXT  NONLITERAR

 

                      TEXTUL  LITERAR

             TEXTUL  NONLITERAR

                             ficțional

                          nonficțional

scop estetic, de delectare artistică

        scop informativ/argumentativ

                   obiectiv și subiectiv

                           obiectiv

                           stil beletristic

    stil științific sau juridic-administrativ

 

 

Literatura de graniță sau de frontieră include texte care au unele trăsături ale textelor literare și altele ale textelor nonliterare. Ele sunt nonficționale (ca textele nonliterare), dar obiective și subiective și scrise în stil beletristic (precum textele literare).

Din literatura de graniță sau de frontieră fac parte memoriile, jurnalul intim, însemnările de călătorie, eseul.

Alte Lectii din romana