Variabile

O variabilă păstrează valoarea unei date şi spre deosebire de constante, ea poate fi modificată pe parcursul executării programului. Fiecărei variabile i se asociază un identificator şi un tip de dată prin care se precizează mulţimea de valori pe care le poate lua variabila, precum şi operaţiile în care ea poate să intervină. Asocierea de mai sus este posibilă printr-o declaraţie de variabilă: Diagrama de sintaxă: TIP listă de nume; OBS: 1) Toţi identificatorii ce apar în aceeaşi listă, separaţi prin virgulă, desemnează variabile de acelaşi tip. Eemplu: int a,b,c; /*a,b,c sunt toate de tip întreg*/ char vocale, consoane; /*toate sunt de tip caracter*/ 2) În limbajul C++ trebuie declarate toate variabilele înainte ca acestea să fie referite Eemplu: Se dau două numere întregi a şi b. Se cere să se afişeze suma lor. #include #include void main(void) { int a,b,c; clrscr(); cout<<"a = ";cin>>a; cout<<"b = ";cin>>b; c = a + b; cout<<"a + b = "< /*directive de includere*/ #include #include void main(void) /*aria unui triunghi*/ { int xa,ya,xb,yb,xc,yc; /*declarare variabile*/ double a,b,c,p,s; clrscr(); cin>>xa>>ya; /*citire date*/ cin>>xb>>yb; cin>>xc>>yc; Descarca toata lectia

Alte Lectii din informatica