Varianta 23 Un personaj feminin dintr-un roman studiat, apartinand perioadei interbelice, Ultima noapte de dragoste, intaia noapte de razboi de Camil Petrescu, Ela

  Bacalaureat 2009: Varianta 23: Un personaj feminin dintr-un roman studiat,     apartinand perioadei interbelice, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de  Camil Petrescu, Ela

Romanul „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război" al  scriitorului Camil Petrescu se constituie într-un moment de referinţă  pentru evoluţia romanului românesc în perioada interbelică. Romanul se  vrea a fi o mixtură estetică de procedee epice moderne incluzând  proustianismul, autenticitatea gidiană şi elemente ale realismului  balzacian. In esenţă este istoria unei căsnicii ratate.
  Discursul  epic este construit pe canavaua narativă a subiectivităţii auctoriale.  Esenţială pentru cartea lui Camil Petrescu este filtrarea faptelor prin  perspectiva uniscientă. Scriitorul utilizează „vederea" unică a  protagonistului narator care înregistrează cu o acuitate adesea  exagerată treptele deformării modelului feminin pe care şi-1  construise. în esenţă, modernitatea romanului se fundamentează tocmai  pe acest procedeu al dublei relativizări a perspectivei auctoriale. în  primul rând, tot ceea ce se întâmplă cu Ela Gheorghidiu vine către  cititor (naratar) mediat de perspectiva subiectivă, unică, a  naratorului-personaj, Ştefan Gheorghidiu. în al doilea rând, acest unic  filtru al evenimentelor este grav afectat de o gelozie galopantă.  Gelozia o închide pe Ela într-o crisalidă care amestecă misoginismul cu  vanitatea masculină ultragiată.
  In consecinţă, Ela cea adevărată nu  se va dezvălui niciodată cititorului acestei cărţi. Va rămâne dincolo  de vălul torsionat al chinului bărbatului ei gelos, însingurat în  suferinţa lui, cu patima disecării până la ultimele consecinţe a  mecanismului despărţirii morale şi sufleteşti de femeia lui.
  Apelativul  „nevastă-mea", deseori utilizat de Ştefan Gheorghidiu, ilustrează  tocmai această manie a posesiei care devine până la urmă obsesia  autoanalizei. Ştefan se transformă în chirurgul propriei devastări  sufleteşti. Singura modalitate de salvare în faţa pericolului  aneantizării spirituale este tocmai luciditatea autoanalizei. Dar  tocmai această fervoare analitică opacizează imaginea Elei. Aceasta  rămâne mereu în penumbra imensului ego masculin suferind.
  Tema  mondenă şi existenţială a matrimoniului se leagă de cea a trădării în  dragoste. Istoria familiei Gheorghidiu traversează două etape  importante. Vorbim, în primul rând, despre o iubire boemă, marcată de  fericirea simplă a doi studenţi şi narată de intelectualul Gheorghidiu,  măgulit de trofeul pentru care îl invidiază toţi colegii. în această  ipostază, apare femeia-trofeu. într-o a doua etapă apare iubirea  mondenă, marcată de chinuitorul labirint al geloziei la capătul căruia  protagonistul se descoperă într-o solitudine orgolioasă şi mai ales  blazat. Purificarea prin suferinţa războiului aduce eliberarea de  afectele unei iubiri mincinoase. în cele din urmă, eroul se descoperă  un iluzionat. Modelul feminităţii intangibile materialităţii s-a  dovedit a fi unul futil. în această ipostază apare femeia-demon.
  In  esenţă, Gheorghidiu construieşte un cerc al vieţii cuplului în care el  este centrul de gravitaţie existenţială. în acest context, femeia  devine un satelit erotic. Erotismul însă îl va trăda. Evenimentul  monden al moştenirii unchiului Tache va răsturna întreg acest edificiu  iluzoriu. Femeia va începe să strălucească pentru alţii. Ela se va  autonomiza comportamental. îşi va părăsi încetul cu încetul reperul de  gravitaţie erotică. Această modificare comportamentală va afecta grav  ego-ul masculin. Ela este până la urmă produsul epic al imaginaţiei  naratorului care nu se poate reaşeza mintal pe noul model construit, în  sfera mondenă, pe necesitatea strălucirii publice a femeii. Gheorghidiu  o vrea pe Ela numai pentru el. Femeia masculului intelectual va  străluci din ce în ce mai mult în afara alcovului matrimonial şi acest  fapt va agresa orgoliul acestuia.
  Iniţial, imaginea Elei reflectă  reperul de idealizare a femeii iubite: „... începusem totuşi să fiu  măgulit de admiraţia pe care o avea mai toată lumea pentru mine,  fiindcă eram atât de pătimaş iubit de una dintre cele mai frumoase  studente şi cred că acest orgoliu a constituit baza viitoarei mele  iubiri". Stendhal, în eseul său, „De l'amour" făcea distincţie între  două mari tipuri de iubire, numindu-le: „l'amour passion" şi „l'amour  vanite". în ceea ce o priveşte pe Ela, ea devine produsul transferului  masculin de la iubirea-pasiune către iubirea-vanitate. Ştefan are  orgoliul posesiei unui exemplar feminin superb însă acesta se  încăpăţânează să nu rămână o permanentă prelungire strălucitoare a sa.  încetul cu încetul se autonomizează.
  Autonomia şi apoi independenţa  personajului feminin survin în cadrul mediului social monden al  Bucureştiului, aflat în preajma izbucnirii primului război mondial.  Esenţial pentru psihologia protagonistului-narator este faptul că  schimbarea femeii, în ochii lui, se manifestă tocmai în mediul pentru  care acesta nu are nici măcar cea mai infimă apetenţă.  Inadaptabilitatea lui socială contravine flagrant adaptării perfecte a  soţiei într-un mediu unde flirtul, uşurătatea mondenă, cochetăria sunt  lucruri fireşti.
  Femeia este în egală măsură victima spiritului  posesiv exacerbat al unui bărbat cu o ţinută elitistă în plan exclusiv  intelectual.
  In epocă, femeia este oglindirea socială şi morală a  mentalului colectiv. Ela se adaptează perfect acestui model hedonist de  existenţă caracteristic Bucureştiului de început de secol XX. Soţul ei  înclină mai degrabă către un stoicism în relaţia cuplului cu o  societate pe care o consideră mai prejos decât aspiraţiile sale. în  fapt, Gheorghidiu profesează o psihologie a cuplului exclusivistă. Şi-o  doreşte pe Ela numai pentru el, trăind numai prin el, fapt care, după  câştigul obţinut în disputa moştenirii, contravine dorinţelor femeii.  Ela se dovedeşte a fi o femeie care, în mare măsură, e în pas cu  modenizarea epocii. Ela, ca şi D-na T., din „Patul lui Procust", este  femeia modernă, care îşi foloseşte frumuseţea şi eleganţa pentru a  avansa social. Este, mai ales, noul tip de femeie care nu mai acceptă  în niciun fel tutela bărbatului.
  Există, în primul volum al  romanului, care încearcă să radiografieze cu fervoare eşecul „iubirii  absolute", trei mari etape ale îndepărtării Elei de modelul existenţial  şi pasional impus de soţul ei:
  1. comparaţia fizică dezavantajoasă  bărbatului („O stânjenea parcă, neatenţia mea în îmbrăcăminte. E drept  că într-o după-amiază am observat şi eu deosebirea dintre mine şi  dansatorii care veneau la Anişoara");
  2. refuzul intimităţii (Jocul"  Elei în timpul excursiei de la Odobeşti, prima ieşire serioasă „în  bandă", în timpul căreia soţul ei apare ca un outsider în timp ce ea  este în centrul atenţiei, alături de G.);
3.   cochetăria.


  Efectul  distanţării, al evadării femeii din cercul strâns al stăpânului  sufletului ei, este vulgarizarea atributului esenţial al acesteia -  frumuseţea, feminitatea: „... eu descopeream acum,treptat, sub o madonă  crezută autentică, originalul: un peisaj şi un cap străin şi vulgar".
  O  consecinţă importantă a perspectivei unice, utilizate în romanul modern  camilpetrescian este acest fapt al diluării treptate a imaginii ideale  a femeii de la început. Prototipul feminităţii intangibile este ştirbit  din ce în ce mai mult de o realitate mercantilă şi meschină. In felul  acesta, Ela va contrazice în mod evident teza protagonistului de la  începutul romanului: „... acei care se iubesc au drept de viaţă şi de  moarte, unul asupra celuilalt." Certurile şi împăcările repetate nu pot  împiedica inevitabilul. Trecut prin experienţa dură a războiului,  bărbatul realizează că tot zbuciumul său erotic este absolut inutil.  Femeia, în acest interval de absenţă, a devenit o piesă absolut străină  în acest puzzle existenţial: „Mă gândesc halucinat că aş fi putut ucide  pentru femeia asta..."
  Ela se vede redusă deseori la canonul  femeii-reflex al masculinităţii egotice. Romanul consumă epic o  incompatibilitate bărbat - femeie, acutizată şi de urmele  misoginismului cronic al protagonistului. Victimă a concepţiei elitiste  despre iubire, Ela rămâne să trăiască simplu, cotidian, în afara  luminii prea puternice pe care Ştefan o proiectase asupra destinului ei.

Rezolvari variante 2009 Limba Romana -Subiectul III -

Proba scrisa la limba si literatura romana

Varianta 23

CERINTA: SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
  Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre un personaj feminin dintr-un roman studiat,     apartinand perioadei interbelice. In elaborarea eseului, vei avea in vedere     urmatoarele repere:
 
- prezentarea a patru caracteristici ale romanului selectat, semnificative pentru     realizarea personajului ales, prin referire la constructia subiectului si la     particularitati ale compozitiei;
- ilustrarea a patru procedee de caracterizare a personajului, prin episoade/     secvente narative/ situatii semnificative sau prin citate comentate;
- prezentarea relatiilor dintre personajul ales si un alt personaj al romanului,     din perspectiva statutului lor social, psihologic, moral etc.;
- exprimarea unei opinii argumentate despre evolutia personajului ales, din     perspectiva finalizarii conflictului/ a conflictelor.

Nota! Ordinea integrarii reperelor in cuprinsul lucrarii este     la alegere.
Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte (cate 4 puncte pentru fiecare     cerinta/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea     ideilor in scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte;     abilitati de analiza si de argumentare – 3 puncte; ortografia –     2 puncte; punctuatia – 2 puncte; asezare in pagina, lizibilitatea –     1 punct).
In vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa     aiba minimum 2 pagini.

 Rezolvari variante 2009 Limba Romana -Subiectul III -

 

Alte Lectii din romana