Varianta 41despre particularitatile unui roman psihologic, prin referire la o opera literara studiata, apartinand perioadei interbelice

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 041

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini, despre particularităţile unui roman psihologic, prin referire la o operă literară studiată, aparţinând perioadei interbelice. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

- precizarea a două caracteristici ale romanului psihologic, existente în opera literară studiată;
- prezentarea, prin referire la romanul psihologic studiat, a patru elemente de construcţie a subiectului şi/ sau ale compoziţiei (de exemplu: acţiune, secvenţă narativă, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia personajelor, incipit, final, perspectivă narativă, tehnici narative etc.);
- evidenţierea relaţiilor dintre două personaje reprezentative pentru romanul psihologic ales;
- exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre modul în care se reflectă o idee sau tema în romanul psihologic pentru care ai optat.

MODEL DE REZOLVARE:

Particularităţile unui roman psihologic; Camil Petrescu: Patul lui Procust


Prin romanul „Patul lui Procust”
, autorul Camil Petrescu se remarcă
printre cei mai de seamă reprezentanţi ai autenticităţii, având o
deosebită acuitate intelectuală şi putere de creaţie. Modul în care este
conceput romanul modern
este explicitat de autor în articolul „Noua
structura şi opera lui Marcel Proust”. Scriitorul respinge naraţiunea
omniscientă în numele ideii de autenticitate acceptând naraţiunea la
persoana I („Eu nu pot vorbi onest decât la persoana I”). Se creează
astfel subiectivizarea naraţiunii, dar şi o limitare a perspectivei
asupra personajelor şi a întâmplărilor. În „Patul lui Procust”, spre
deosebire de primul său roman „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte
de război”
, înmulţeşte personajele narator, dar ele rămân în continuare
subiective, existând de data aceasta riscul pulverizării perspectivei.
De aceea, Camil Petrescu inventează Autorul, un alt personaj narator în
postura sa prezent prin notele de subsol, cu rol de a credita
naratorii.

Totodată, în romanul modern evenimentele sunt
relatate în funcţie de fluxul memoriei involuntare. Camil Petrescu este
adeptul anticalofiliei, deoarece scrie fără să aibă grija foarte mare
asupra frumuseţii frazei şi logicii ei, în numele aceleiaşi
autenticităţi.Romanul „Patul lui Procust”
este un roman
modern de tip subiectiv deoarece are drept caracteristici: perspectiva
narativa „farâmiţată”, naraţiunea la persoana I, luciditatea
(auto)analizei, construcţia personajelor ale căror trăsături se
dezvăluie treptat, prin alcătuirea unor „dosare de existenţă”, dar şi
autenticitatea definită ca identificarea actului de creaţie cu
realitatea vieţii, cu experienţa nepervertită a trăirii febrile.
Autenticitatea poate fi înţeleasă drept un mod de a trăi realitatea sau
un mod de a cunoaşte. Apariţia fluxului memoriei involuntare, experienţa
brută, mărturisirea directă, reliefează o alta perspectivă asupra
actului de creaţie şi totodată e un bun argument pentru a afirma că
romanul este psihologic.
Romanul are imaginea unui puzzle
fiind alcătuit din mai multe părţi: cele trei scrisori ale domanei T.
adresate Autorului, cea mai ampla parte – jurnalul lui Fred
Vasilesc
(„Într-o după-amiaza de august”), care include scrisorile
lui Ladima alături de comentariile Emiliei Rachitaru. „Epilog I”
aparţine lui Fred, iar „Epilog II” aparţine Autorului alături de notele
de subsol.

Romanul reface povestea de dragoste dintre doamna
T. şi diplomatul aviator Fred Vasilescu în paralel cu povestea de
dragoste dintre poetul Ladima şi actriţa ratată Emilia. Între cele două
cupluri pare să existe o simetrie inversă: aparent Fred ar fi mai puţin
rafinat decât doamna T, iar Ladima e cu siguranţă de o alta calitate
morală decât triviala Emilia; ambele poveşti au finaluri tragice, Fred
şi Ladima mor.
Romanul aduce faţă în faţă doua mari taine: taina lui Fred şi taina lui Ladima.
Doamna
T.
este proprietara unui magazin de mobilă, o femeie frumoasă şi
elegantă cu un gust dezvoltat pentru arta. Aceasta începe să scrie la
îndemnul Autorului. În cele trei scrisori ea dezvăluie câte ceva din
dragostea pentru un domn necunoscut X şi câteva episoade în care apare
un personaj D, îndrăgostit de ea. Domnul necunoscut pe care ea îl
iubeşte evită în mod inexplicabil povestea lor de iubire. Relatarea ei
în mod surprinzător nu începe cu ceea ce o preocupă, ci cu prezentarea
modului în care D. încercă să intre în viaţa ei. O altă întâmplare
povestită este aceea când, aflându-se în compartimentul unui tren, îl
întâlneşte pe Fred alături de iubita lui. Are o reacţie de gelozie şi
indignare considerând ca ea nu a însemnat nimic în viaţa lui din moment
ce el s-a implicat deja într-o altă relaţie. Iubirea dintre cei doi
este prezentată şi din punctul lui de vedere, existând astfel
pluriperspectivismul. Fred nu scrie din nevoia de a se confesa, ci
pentru a-şi explica sieşi relaţia Ladiam-Emilia care prin absurdul ei
nu-l mai lasă să doarmă. Analizând aceasta relaţie automat ajunge şi în
punctul în care va analiza şi relaţia lui cu doamna T.

Referindu-se la motivele care îi determină pe cei doi să scrie, N.
Manolescu afirmă că „Psihologic scrisorile lui Fred sunt orientate în
afara, ale doamnei T spre înăuntru”
. Eroii naratori situează
comportamentul lor în centrul preocupărilor pe care le au, ei se observă
cu grijă ca şi cum s-ar privi prin ochii altora ca să vadă ce impresie
fac. De aceea, pentru ei comportarea devine pentru ei un criteriu de
judecată.

Romanul are ca tema centrală iubirea. Ladima cunoaşte
prin iubire umilirea şi deznădejdea, trăind o iubirea care a fost
probabil cauza sinuciderii. Fred, în schimb, îşi reprimă în mod
inexplicabil o mare pasiune. Doamna T. trăieşte suferinţa provocată de
un refuz neînţeles. Emilia nu trăieşte iubirea cu adevărat, ci doar o
mimează. Din acest punct de vedere explicaţia titlului ar fi faptul ca
pentru fiecare iubirea înseamnă altceva. Scrierea este un roman al
dilemelor existenţiale în care doi termeni se măsoară reciproc şi se
confruntă. Fiecare personaj este şi călău şi victimă (Nicolae
Manolescu); îi judecă pe ceilalţi conform principiilor personale şi
primeşte acelaşi tip de judecată din partea acestora.
Tot
jurnalul lui Fred conţine opiniile sale personale, analiza pe care o
face relaţiei Ladima- Emilia, dar şi analiza propriei relaţii cu doamna
T. Din momentul în care o cunoaşte, ea îi schimbă modul de a trai şi de a
gândi, făcându-l să privească viaţa printr-o lupă. Deşi se apucă să
citească scrisorile lui Ladima din simplă plictiseală ajunge treptat să
facă din relaţia Ladima Emilia o adevărată obsesie.

În „Epilog I”
Fred desfăşoară o adevărată ancheta încercând să descopere motivul
sinuciderii lui Ladima. Caracterizarea lui Ladima apare prin jocul
oglinzilor paralele. Pentru Emilia el este un demodat dispus să suporte
orice. Pentru Fred este un domn bine, un intelectual. Pentru Ciobănoiu
este un mare poet, iar pentru Penciulescu un mare dobitoc. Ladima este
tipul intelectualului de excepţie care nu accepta niciun fel de
compromis, de aceea apare în postura unui inadaptat. Taina lui Ladima
poate avea ţi ea explicaţii multiple deşi niciuna nu poate fi
certificată. Unul dintre ele este acela ca a înţeles în sfârşit că
Emilia nu era femeia pe care o credea, un alt motiv ar fi insuccesul pe
plan social cât şi viaţa mizeră pe care o ducea, iar un ultim motiv ar
putea fi faptul ca doamna T nu răspundea iubirii sale (datorita unei
scrisori găsite la momentul morţii adresate către Doamna T).

În cadrul romanului modern nu există explicaţii ultime şi de aici
apare fascinaţia care se creează pentru că tot spaţiul vieţii afective
rămâne obscur. Întregul roman recurge la procedee narative ale
confesiunii (jurnale şi scrisori) fiind oritentat către analiza vieţii
interioare prezentate din perspectiva conştiinţei subiective a
naratorului personaj. De aceea, putem afirma că pe lângă faptul că
„Patul lui Procust” este un roman de tip modern, este şi un extraordinar
roman psihologic. (Andrada Stancu, 12 E; coord. prof. Luminiţa Paraipan)

<<<---Inapoi la Rezolvari variante 2009 Limba Romana -Subiectul III -

Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]