Lectii - Biologie

VIRUSURI Deoarece nu au structură celulară, nu sunt încadrate în niciunul din cele 5 regnuri. Sunt entităţi infecţioase care provoacă boli numite viroze la : - plante: mozaicul tutunului, nanismul orezului, etc. - animale: pesta porcină, turbarea, - om : gripă, vari...
DIVERSITATEA LUMII VII Diversitatea lumii vii a impus gruparea organismelor în sisteme de clasificare. Principalul criteriu de clasificare este cel reproductiv. Unităţile de clasificare se numesc taxoni (taxis = ordine), iar ramura biologiei care se ocupă cu clasificarea or...
Cormofitele sunt plante la care corpul se diferentiaza in organe vegetative si de reproducere. Cormofitele cuprind: ferigi, gimnosperme si angiosperme. GIMNOSPERMELEimpreuna cu angiospermele formeaza gpupa spermatofitelor. Floarea masculina( la baza lastarilor de un an...
Organele de simt ale mamiferelor     5 organe de simt si excitantul specific: -ochiul contine receptori vizuali care sunt stimulati de lumina: radiatiile spectrului vizibil  -urechea contine receptori acustici stimulati de sunete si receptori vestibulari stimu...
Reproducerea la plante    Reproducerea functie fundamentala a organismelor vii prin care se  realizeaza perpetuarea speciei. Tipuri  fundamentale de reproducere: asexuata si sexuata.    Reproducerea sexuata  e procesul prin care in urma con...


Eseu: Trunchiul cerebral şi emisferele cerebrale la mamifere• Sistemul nervos central este compus din măduva spinări şi encefal.• Trunchiul cerebral este alcătuit din: bulb rahidian, puntea lui Varolio şi mezencefal. • Trunchiul cerebral este compus din:- substanţă ...
Eseu: Reproducerea la angiosperme• Tipurile fundamentale de reproducere sunt reproducerea asexuată, realizată fară fecundaţie şi reproducerea sexuată, realizată cu fecundaţie adică prin contopirea gameţilor de sex opus şi formarea unei celule ou (zigot),- Reproducere...
Eseu: Măduva spinării -componentă a sistemului nervos centralMăduva spinării este localizată în canalul vertebral. Este formată din două tipuri de substanţă nervoasă: cenuşie - situată central, contine corpii celulari ai neuronilor si substanţă albă - situată pe...
Eseu: Sistemul circulator la mamifereElementele figurate ale sângelui:-hematiile (globulele roşii) - au rol în transportul gazelor respiratorii-leucocitele (globulele albe) - au rol în procesul de imunitate al organismului -trombocitele - cu rol important în coagularea sâng...
Eseu: Locomoţia - funcţie de relaţie a organismelorAlte funcţii ale organismelor animale: funcţiile de nutriţie, realizată cu ajutorul sistemelor digestive, respirator circular şi excretor; funcţia de reproducere, realizată de organele care alcătuiesc sistemul reproduc...
Eseu: Respiraţia - funcţie indispensabilă vieţuitoarelorEcuaţia respiraţiei aerobe: C6H12O2 + 6O2 -> 6CO2 + 6H2O +675KcalSistemul respirator include două grupe de organe: căile aeriene (fosele nazale, faringe, laringe, trahee, bronhii) şi organele adaptate pentru schi...
Eseu: Digestia la mamifereEnumerarea organelor tubului digestiv: Cavitatea bucală, faringe, esofag, stomac, intestin subţire, intestin gros.Tipuri de transformări suferite de alimente în cavitatea bucală:-mecanice (mărunţire);-fizice (dizolvare, umectare cu ajutorul salive...
Eseu: Reproducerea sexuală, formă esenţială de reproducereReproducerea sexuală este procesul care asigură perpetuarea speciei şi care se realizează prin contopirea (fecundaţia)gameţilor - celule haploide (n) rezultate din diviziunea meiotică. În urma fecundaţiei se f...
Eseu: Structura şi funcţiile măduvei spinării la mamifereMăduva spinării:-localizare: în canalul vertrebral;-organizare structurală: măduva spinării este formtă don sunbstanţă cenuşie situată la interior şi substanţă albă situată la exterior.Componentele unui ...
Eseu: Urechea la mamiferePrimirea informaţiilor din mediul extern şi intern prin intermediul organelor de simţ permite animalelor să-şi găsească hrana, să evite pericolele, sa participe la reproducere.Urechea externă este alcătuită din pavilion şi conductul extern.Rol...
Eseu: Sisteme implicate în realizarea funcţiei de relaţie a organismului animalOrgane de simţ la mamifere;-ochiul conţine celule fotosensibile care recepţionează energia luminii şi o transformă în impulsuri nervoase;-rechea conţine celule epiteliale senzoriale care rec...
Eseu:  Excreţia - proces necesar în realizarea funcţiei de nutriţieExcreţia este procesul prin care se elimină din organism produşi finali de metabolism (amoniac, uree, acid uric), apă, săruri minerale, precum şi diferite substanţe ajunse incidental în organism, ...
Eseu: Sensibilitatea şi mişcarea la planteSensibilitatea este proprietatea organismelor de a reacţiona la stimuli (informaţii) primiţi din mediu.Plantele răspund la stimuli prin mai multe tipuri de mişcări: tactisme (mişcări pe care le realizează celulele mobile); trop...
Eseu: Circulaţia la mamifereCirculaţia dublă: Sângele trece de două ori prin inimă, în cadrul celor două circulaţii:mică şi mare şi completă -sângele neoxigenat nu se amestecă cu cel oxigenat.Inima: situată în cavitatea toracică, între cei doi plămâni;-prezin...
Respiraţia este procesul prin care organismele mobilizează energia stocată în substanţe organice, în vederea utilizării acesteia.În lumea vie există două tipuri de respiraţie: aerobă şi anaerobă;-aerobă: reprezintă oxidarea totală a unor substanţe organice, în ...
Cele 100 de variante rezolvate la biologie pentru examnul de bacalaureat din 2007. Rezolvările se află la următorul link în format pdf în număr de 97 pagini Rezolvarea celor 100 de variante la biologie 2007 ...
DESCARCA  100 VARIANTE REZOLVATE: ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANA BAC 2008-2009...
“Sisteme implicate în realizarea funcţiei de relaţie a organismului animal” Organe de simţ la mamifere: enumerarea a trei organe de simţ şi a tipului de stimul pe care îl poate recepţiona fiecare; Organele de simţ ale mamiferelor sunt reprezentate de: glo...
Varianta 1 Subiectul 1: A:parietale,temporale B:1d,2a 3c C:1a 2c 3c 4b 5b D:1F 2A 3A 4F 5A 6A varianta de raspuns corect:1F:Prin arterele pulmonare circula sange incarcat cu dioxid de carbon varianta de raspund corect4F:Celulele cu conuri sunt responsabile pentru v...
VARIANTA 9, SUBIECT TIP III “Reproducerea sexuată, formă esenţială de reproducere” definiţia reproducerii sexuate; Reproducerea sexuată presupune contopirea a doi gameţi de sex opus (haploizi-n) în procesul de fecundaţie.Rezultă celula-ou sau zigotul (di...
Sistemul nervos receptioneaza, transmite si integreaza informatiile din mediul extern si intern, pe baza carora elaboreaza raspunsuri adecvate, motorii si secretorii. Prin functia reflexa, care sta la baza activitatii sale, sitemul nervos contribuie la realizarea unitatii fun...
Eliminarea substanţelor rezultate în urma descompunerilor se numeşte excreţie. Organele la nivelul cărora se formează urina, rinichii, împreuna cu organele care conduc urina la exterior, căile urinare, alcătuiesc sistemul excretor. Anatomia: ...
Sistemul ciculator este format din inimă, vasele sangvine şi limfatice care alcătuiesc o unitate funcţională coordonată şi permanent adaptată nevoilor organismului. Inima Inima este un organ musculos,cavitar, tetracameral, care pompează ritmic în artere sângele pe...
Viata plantelor este legata de circulaţia sevei brute si a celei elaborate. Apa cu sărurile minerale sunt absorbite de către rădăcinile plantei si circula prin planta sub forma de seva bruta. Absorbţia apei si a sărurilor minerale are loc aproape exclusiv pr...
Structura şi funcţiile aparatului vizual Aparatul vizual, cel mai important organ de simţ, informează sistemul nervos central asupra tuturor modificărilor care au loc în mediul înconjurător. Funcţionează pe principiul sistemul cibernetic, adică are în exterio...
« 1 2 3 4 »