Lectii - Geografie

ECONOMIA Economia europeană prezintă două situaţii: state cu economie dezvoltată (majoritatea) state aflate în dezvoltare Economia – ramuri – A. Agricultura B. Industria C. Servicii A G R I C U L T U R A   Agricultura – ram...
ECONOMIA Economia europeană prezintă două situaţii: state cu economie dezvoltată (majoritatea) state aflate în dezvoltare Economia – ramuri – A. Agricultura B. Industria C. Servicii A G R I C U L T U R A Agricultura – ra...
CLIMA Clima reprezintă situaţia medie a principalelor fenomene meteorologice (presiunea, temperatura aerului, precipitaţii şi vântul), pentru un interval larg de timp şi pentru o suprafaţă mare (România, Grecia, Andaluzia etc.) Factorii climatici Factorii radi...
Tabele cu: Unitatea de relief Limite Forme si tipuri de relief Altitudini si alte aspecte specifice Subdiviziuni Tabel 1 Grupa Parang si Retezat-Godeanu; Muntii Banatului (Carpatii Occidentali situati laSud de Mures) Muntii Apuseni (Carpatii Occidentali situati la Nord de Mures...
1. ELEMENTE FIZICO-GEOGRAFICE DEFINITORII ALE EUROPEI ŞI ALE ROMÂNIEI 1.1. RELIEFUL MAJOR – TREPTE, TIPURI ŞI UNITĂŢI MAJORE DE RELIEF a) Europa – trepte de relief b) Europa - unităţi morfostructurale România – trepte de relief România – unităţi ...


4. MONDIALIZARE, INTERNAŢIONALIZARE, GLOBALIZARE DIN PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ Mondializarea şi globalizarea au sensuri asemănătoare, uneori confundându – se, dar se admit şi diferenţe de conţinut. Prin urmare mondializare sau globalizare înseamnă int...
3. UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ANSAMBLURILE ECONOMICE ŞI GEOPOLITICE ALE LUMII CONTEMPORANE – PRIVIRE COMPARATIVĂ În prezent, pe Glob, există peste o suta de asociaţii / organizaţii internaţionale, majoritatea cu obiective economice, având, declarat sau nu c...
2. ROLUL EUROPEI ÎN CONSTRUIREA LUMII CONTEMPORANE Europa a avut o extraordinară contribuţie la crearea civilizaţiei universale şi construirea lumii contemporane. Amintim: a) Civilizaţia greacă A contribuit prin stilurile arhitectonice (doric...
C. EUROPA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ 1. PROBLEME FUNDAMENTALE ALE LUMII CONTEMPORANE   La începutul acestui mileniu, omenirea se confruntă cu următoarele probleme globale: a) Schimbările climatice Reprezintă modificările climei...
5. PROBLEMA ENERGIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ÎN ROMÂNIA - În prezent Uniunea Europeană realizează aproximativ 1/3 din energia electrică produsă pe Glob şi ½ din energia produsă în centrale nucleare; - resursele primare de energie ale ţărilor membre U.E., i...
4. ROMÂNIA CA PARTE A UNIUNII EUROPENE a) Oportunităţi geografice ale României cu semnificaţie pentru U.E. - România este cea mai mare ţară ca suprafaţă (238 391kmp) şi populaţie (21,6 milioane locuitori) din regiunea central - sud estică a Europei, pr...
3. STATELE UNIUNII EUROPENE Franţa Suprafaţa: 547 030kmp Populaţia: 60,8 milioane locuitori Densitate: 112 loc/kmp Forma de stat: republică prezidenţială Capitala: Paris Oraşe: Marsilia, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nisa, Strasbourg, Toulouse, N...
2. CARACTERISTICI GEOGRAFICE, POLITICE ŞI ECONOMICE ACTUALE ALE U.E. a) Caracteristici geografice: - U.E. deţine aproape: 45% din suprafaţa Europei (respectiv 4 422 773 kmp) şi 69% din populaţia Europei (respectiv 492 milioane locuitori); densitatea medie este de 115 ...
B. ROMÂNIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ 1.FORMAREA UNIUNII EUROPENE ŞI EVOLUŢIA INTEGRĂRII EUROPENE a) Iniţiative de-a lungul istoriei, care au susţinut ideea unei Europe unite: 1310 - Pierre Dubois, juristul regelui francez Filip cel Frumos, propune instituirea...
2.6. MEDIU ÎNCONJURĂTOR ŞI PEISAJE - Europa este unul dintre continentele cu un grad ridicat de urbanizare, o mare densitate de populaţie şi o multitudine de activităţi economice şi, ca urmare, mediul înconjurător este, în cea mai mare parte, antropizat şi antropi...
2.5. SISTEME DE TRANSPORT - Europa dispune de cel mai diversificat, dens şi complementar sistem de transport de pe Glob; - reţeaua feroviară depăşeşte 360.000 km şi este electrificată în proporţie de 45 % (locul 2 pe Glob, după America de Nord); - prin Euro...
2.4. ACTIVITATILE ECONOMICE – CARACTERISTICI GENERALE - Europa concentrează toate activităţile economice prezente pe întinsul Globului; - se caracterizează printr-o economie dezvoltată; - spre deosebire de celelalte continente, serviciile sunt dominante, atât î...
ANALIZA GEOGRAFICĂ A UNOR ORAŞE DIN EUROPA Londra Este capitala Regatului Unit situată în sud-estul ţării, pe valea fluviului Tamisa la aproape 80 km de locul de vărsare a acestuia în Marea Nordului. Poziţia geografică extrem de favorabilă a facilitat dezv...
2.3. SISTEMUL DE ORAŞE AL EUROPEI Sistemul de oraşe al Europei este rezultatul unor transformări succesive. În diferite perioade istorice oraşele europene au fost cele mai mari din lume: Roma în Antichitate, Constantinopolul în Evul Mediu şi Londra în epoca modern...
2.2. POPULAŢIA ŞI CARACTERISTICILE EI GEODEMOGRAFICE EUROPA a. Evoluţia numerică a populaţiei Europei cuprinde două perioade distincte: - creşterea lentă din sec. III până în 1759: Europa avea 40mil locuitori în sec. III, 80 mil. locuitori în anul 150...
2. ELEMENTE DE GEOGRAFIE UMANĂ ALE EUROPEI ŞI ROMÂNIEI Caracteristici generale Caracteristicile de geografie umană se referă la următoarele componente: populaţia şi caracteristicile acesteia, aşezările umane, aspectele de geografie economică, geografie politică...
1.4. ÎNVELIŞUL BIOPEDOGEOGRAFIC EUROPA Factori genetici: condiţii climatice diverse + relieful + evoluţia cuaternară a sistemelor naturale diversitatea zonelor biopedogeografice; dublă desfăşurare – pe latitudine = zone biopedogeografice şi pe ...
1.3. HIDROGRAFIA EUROPEI ŞI A ROMÂNIEI - ASPECTE GENERALE EUROPA Europa dispune de importante resurse de apă, aparţinând unor tipuri variate, neuniform distribuite spaţial. 1. Factorii care influenţează hidrografia Europei: - poziţia geografică...
1.2. CLIMA - FACTORII GENETICI, ELEMENTELE CLIMATICE ŞI REGIONAREA CLIMATICĂ Elemente ce definesc particularităţile climatice: 1. factorii genetici 2. elementele climatice 3. regionarea climatică EUROPA - Factorii genetici ● radiaţia solară (pozi...
B. Unităţi majore de relief din România Unităţi montane carpatice Carpaţii Româneşti – sunt munţi cu înălţime mijlocie şi mică, altitudinea medie fiind de 840 m. Altitudinile cele mai mari apar în Carpaţii Meridionali şi Munţii Rodnei. Principal...
1.1.2. UNITĂŢI MAJORE DE RELIEF A. Unităţi majore de relief ale Europei Unităţi montane a. Unităţi alpine – formate din lanţuri montane individualizate şi masive despărţite prin depresiuni intramontane şi culoare - Munţii Alpi – constituie...
1.1.1. TIPURI GENETICE DE RELIEF a. Tipuri genetice de relief din Europa Tipurile genetice majore de relief ale Europei sunt determinate de morfostructurile majore: Câmpiile cele mai întinse se suprapun peste primul nucleu continental (Câmpia Est-Europeană se supr...
1. ELEMENTE FIZICO-GEOGRAFICE DEFINITORII ALE EUROPEI ŞI ALE ROMÂNIEI 1.1. RELIEFUL MAJOR – TREPTE, TIPURI ŞI UNITĂŢI MAJORE DE RELIEF a) Europa – trepte de relief Altitudinal Europa se desfăşoară de la 0 m până la 5642 m, vârful Elbrus din Munţii C...
Lista ţărilor din Europa împreună cu capitala lor: - Albania (Shqipëria) - Tirana - Andorra - Andorra la Vella - Austria (Österreich) - Viena - Belarus - Minsk - Belgia - Bruxelles - Bosnia şi Herţegovina - Sarajevo - Bulgaria - Sofia - Croaţia ...
Grupa Maramureşului şi a Bucovinei Clima acestui sector montan este temperat-continentală de tranziţie. Totuşi, altitudinea a impus etajarea elementelor climatice; etajul montan se desfăşoară la baza masivelor şi în depresiuni având valori de temperatură ce coboa...
« 1 2 3 4 5 »