Lectii - Informatica

Manuale digitale: Informatică, manuale pentru clasa a 11-a: 1. Informatică Manual clasa 11-a Editura Didactică și Pedagogica RA (format PDF, 310 pagini)     2. Informatică Intensiv Manual clasa 11-a Editura Didactică și Pedagogica RA (format PDF, 334 pa...
Arhivă MODELE DE REZOLVARE A SUBIECTELOR DE BACALAUREAT 2008 INFORMATICĂ intensiv şi neintensiv atat in Varianta C/C++ cat si in Varianta PASCAL  în conformitate cu modificările prevăzuteîn erata publicat ă pe situl MECT,în luna aprilie, 2008 ➜ Rezolvari-informatica...
 Arhivă Rezolvări propuse de domnul profesor Şiulea Radu - Rezolvari informatică bac2008 Rezolvari informatică - Pascal - neintensiv Subiectul I Subiectul II  Subiectul III Rezolvari informatică - Pascal - intensiv Subiectul I Subiectul II Subiectul III ...
Rezolvari  informatică - C/C++ - intensiv ➜ rezolvari2008-informatica-ccpp-intensiv-s1.pdf ➜ rezolvari2008-informatica-ccpp-intensiv-s2.pdf ➜ rezolvari2008-informatica-ccpp-intensiv-s3.pdf   Rezolvari informatică - C/C++ - neintensiv ➜ rezolvari2008-info...
Metoda Greedy Metoda Greedy este una din cele mai directe tehnici de proiectare a algoritmilor care se aplică la o varietate largă de probleme. 1. Descrierea metodei Se dă o mulţime A cu n elemente şi se cere să se determine o submulţime a sa(B) care satisface anumite res...


Scurt istoric In anul 1970, doi programatori, Brian Kerninghan si Dennis Ritchie, au creat limbajul C. Principalul scop pentru care a fost realizat acest limbaj este rescrierea sistemului de operare UNIX, pentru a-l face portabil pe toate platformele existente. M...
Definiţie:Se numeşte arbore un graf conex şi fără cicluri. Exemplu de arbore: Graful G=(V,M) unde V={1,2,3,4} şi M={[1,2],[2,3],[1,4]}, a cărui reprezentare grafică este figurată mai jos, este arbore. Definiţie:Se numeşte arborescenţă un arb...
Manual de programare C++...
O variabilă păstrează valoarea unei date şi spre deosebire de constante, ea poate fi modificată pe parcursul executării programului. Fiecărei variabile i se asociază un identificator şi un tip de dată prin care se precizează mulţimea de valori pe care le poate lua v...
Noţiunea de algoritm, caracteristici Noţiunea de algoritm a mai fost prezentată în primul paragraf al acestui capitol. Aici o reamintim, o particularizăm pentru programarea calculatoarelor şi evidenţiem caracteristicile sale. Prin algoritm înţelegem o succesiune de etap...
Noţiuni generale Noţiunea de algoritm este primară, nu se defineşte, întocmai ca şi noţiunea de mulţime în matematică. Cu toate acestea, ca şi mulţimea, algoritmul poate fi descris. în esenţă, este vorba de o succesiune de etape care se pot aplica mecanic ...
Ce este un virus si care sunt efectele pe care le au virusii asupra calculatoarelor "Virusii" sunt anumite programe create de oameni cu scopuri distructive. Sunt programele ce au proprietatea de a se extinde si care duc la functionarea necorespunzãtoare a sistemului de operar...
Foarte mulţi algoritmi de prelucrare a grafurilor necesită examinarea tuturor nodurilor unui graf.Pentru aceasta este necesară definirea unei strategii de traversare a grafului.Se poate vorbi în principal de două tehnici de traversare: - în adâncime (Depth First) - în lă...
Pentru început veţi învăţa să controlaţi atât meniurile şi casetele de dialog ale programului Word pentru Windows, cât şi ferestrele care conţin programul şi documentele acestuia. După parcurgerea acestui curs, veţi fi în stare să utilizaţi mouse-ul şi tastatur...
Rezolvari subiecte bacalaureat 2007 informatica, profil real, limbajul C++: ➜ 100 de Variante de Rezolvari subiecte informatica, profil real, limbajul c++ (in format *zip)    ...