Programa - Istorie

PROGRAMA ISTORIE   Noua Programa istorie, bacalaureat 2020  PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINAISTORIE COMPETENȚE DE EVALUAT1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate1.1. Formularea de argumente referitoare la un subiect istor...
Programa pentru disciplina Istorie, în cadrul examenului de bacalaureat, valabila în sesiunea anului 2014, este cea aprobata prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010. (Art.3 punctul(4) din prezentul ordin ...
În cadrul examenului de bacalaureat 2013, Istoria are statutul de disciplină obligatorie, fiind susţinută la proba E. c) în funcţie de filieră, profil şi specializare.  Citeşte/ Descarcă: Programa pentru bac 2013 la Istorie:  Program...
În cadrul examenului de bacalaureat 2012, Istoria are statutul de disciplină obligatorie, fiind susţinută la proba E. c) în funcţie de filieră, profil şi specializare.Citeşte/ Descarcă: Programa pentru bac 2012 la  Istorie: Programa pentru examenul de bacalaureat ...
Citeşte/ Descarcă: Programa pentru examenul de bacalaureat 2011: Istorie (*pdf)...


Istorie – Programa pentru examenul de bacalaureat, 2009 I. PrecizăriÎn cadrul examenului de bacalaureat 2009, Istoria are statut de disciplinăopţională. Istoria poate fi aleasă la proba D, la proba E sau la proba F, în funcţie de filieraşi profilul liceului absolvit.Pr...
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2008 ISTORIE Precizări În cadrul e...