Programa - Marketing

PROGRAMĂ PENTRU EXAMENUL NAŢIONAL DE BACALAUREAT – 2009SERVICIIVarianta 2 -Planificarea operationala si Finantarea afacerii 1. Statutul programeiÎn conformitate cu prevederile legii învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şicompletările ulterioare, ...
PROGRAMĂ PENTRU EXAMENUL NAŢIONAL DE BACALAUREAT – 2009SERVICII Varianta 1 -Marketingul Afacerilor si Mediul concurential al afacerilor 1. Statutul programeiÎn conformitate cu prevederile legii învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şicompletările u...
MARKETING Programe pentru Examenul de Bacalaureat 2007 – discipline tehnologice – profil Servicii I. Statutul disciplinei Disciplina Marketing are, în cadrul Examenului de Bacalaureat, pentru anul şcolar 2006 – 2007, statutul de disciplină opţională, put...