EUROPA SI ROMANIA - Geografie

TRANSPORTURILE ŞI CĂILE DE COMUNICAŢIE Europa are diferite forme ale căilor de comunicaţie . Acestea sunt: transporturile feroviare transporturile rutiere transporturile navale transporturile aeriene transporturile speciale ...
POPULAŢIA POPULAŢIA EUROPEI 725 milioane de locuitori numără Europa. Densitatea populaţiei 66 de loc/km² este media densităţii europene, cu variaţii pe întinsul său; peste 300 loc/km² în partea nord-vestică a marilor aglomeraţii urbane din Olanda, B...
Învelişul bio-pedogeografic (Vegetaţia. Fauna. Solurile) Vegetaţia (flora) Este un înveliş compus din plante. Vegetaţia este influenţată şi determinată de mai mulţi factori geoecologici: clima, care prin aspectele de temperatură şi umiditate ordone...
HIDROGRAFIA Hidrografia reprezintă sistemul de ape situate pe uscat. Se concretizează în Europa în ape curgătoare, ape stătătoare, ape subterane şi gheţari. Factorii hidrografici Clima Precipitaţiile sunt cele care reglează nivelul apelor. Zona montană...
HARTA POLITICĂ A EUROPEI Statul - Regiunea Europei - Clima - Capitala - Râul STATELE UNIUNII EUROPENE GERMANIA ITALIA BELGIA OLANDA LUXEMBURG FRANŢA DANEMARCA IRLANDA REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI AL IRLANDEI DE NORD GRECIA PORTUGALIA SPANIA AUSTRIA SUEDIA FINLANDA ES...
Evoluţia reliefului şi relieful Europei Scutul continental Partea cea mai veche a continentului se află în partea de est şi este reprezentată de Platforma Est – Europeană. Aceasta este nucleul Europei, la care s-au alipit treptat următoarele părţi, succesiv de l...
ECONOMIA Economia europeană prezintă două situaţii: state cu economie dezvoltată (majoritatea) state aflate în dezvoltare Economia – ramuri – A. Agricultura B. Industria C. Servicii A G R I C U L T U R A   Agricultura – ram...
CLIMA Clima reprezintă situaţia medie a principalelor fenomene meteorologice (presiunea, temperatura aerului, precipitaţii şi vântul), pentru un interval larg de timp şi pentru o suprafaţă mare (România, Grecia, Andaluzia etc.) Factorii climatici Factorii radi...
1. ELEMENTE FIZICO-GEOGRAFICE DEFINITORII ALE EUROPEI ŞI ALE ROMÂNIEI 1.1. RELIEFUL MAJOR – TREPTE, TIPURI ŞI UNITĂŢI MAJORE DE RELIEF a) Europa – trepte de relief b) Europa - unităţi morfostructurale România – trepte de relief România – unităţi ...
4. MONDIALIZARE, INTERNAŢIONALIZARE, GLOBALIZARE DIN PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ Mondializarea şi globalizarea au sensuri asemănătoare, uneori confundându – se, dar se admit şi diferenţe de conţinut. Prin urmare mondializare sau globalizare înseamnă int...
1 2 3 4 »