Subiecte 2020 Limba Materna - Limba materna

Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă (limba maghiară, germană, croață, sârbă, italiană, ucraineană, turcă, slovacă)  Proba la disciplina Limba și literatura maternă se susţine de către absolvenţii de liceu care ap...