Biologie

  Proba scrisă la biologie pentru care elevul poate opta, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate, se poate susţine în una dintre cele două variante, dacă biologia a fost studiată în clasele de liceu cuprinse &ici...
Cormofitele sunt plante la care corpul se diferentiaza in organe vegetative si de reproducere. Cormofitele cuprind: ferigi, gimnosperme si angiosperme. GIMNOSPERMELEimpreuna cu angiospermele formeaza gpupa spermatofitelor. Floarea masculina( la baza lastarilor de un an...
În cadrul probei E.d) (i) a examenului de bacalaureat 2012, biologia constituie probă scrisă la alegere dintre disciplinele fizică, chimie, biologie si informatică. Examenul de bacalaureat 2012 la Proba E. d) - Probă scrisă la Biologie vegetală si animală este su...
În cadrul probei E.d) (i) a examenului de bacalaureat 2012, biologia constituie probă scrisă la alegere dintre disciplinele fizică, chimie, biologie si informatică. Examenul de bacalaureat 2012 la Proba E. d) -Proba scrisă la Anatomie si fiziologie umană, genetică...
Citeşte/ Descarcă Programa pentru bac 2012 la Biologie Programa pentru examenul de bacalaureat 2012: Biologie ...


Varianta extrasa + Barem la Anatomie si Biologie Bacalaureat 2011 sesiunea august - septembrie:SUBIECTE ANATOMIE SI FIZIOLOGIE UMANA, GENETICA SI ECOLOGIE UMANA: BAREM de evaluare şi notare la Anatomie si fiziologie umană, genetică si ecologie umană (sesiunea august - septe...
ANATOMIE SI FIZIOLOGIE UMANA, GENETICA SI ECOLOGIE UMANA: Varianta extrasă la Anatomie si fiziologie umană, genetică si ecologie umană BAREM de evaluare şi notare la Anatomie si fiziologie umană, genetică si ecologie umană BIOLOGIE VEGETALA SI ANIMALA: Varianta extrasă ...
Citeşte/ Descarcă: Programa pentru examenul de bacalaureat 2011: Biologie (*pdf)...
Probă scrisă la Biologie vegetală si animală. Examenul naţional de bacalaureat 2011. Proba E. d) Probă scrisă la Biologie vegetală si animală - filiera teoretică – profilul real; - filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale si prot...
Probă scrisă la Anatomie si fiziologie umană, genetică si ecologie umană. Examenul naţional de bacalaureat 2011. Proba E. d) Probă scrisă la Anatomie si fiziologie umană, genetică si ecologie umană - filiera teoretică – profilul real; - filiera tehnolog...
Subiecte pentru examenul de bacalaureat pentru disciplina  BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ și ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ, GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ. Proba scrisă la biologie  în cadrul examenului de bacalaureat pentru care elevul poate opta, în conformitate...
PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA: BIOLOGIE BACALAUREAT 2010 (Aprobată prin O.M.E.C.I. nr. 5204 / 23.09.2009)I.    STATUTUL DISCIPLINEI DE EXAMEN                   &n...
Organele de simt ale mamiferelor     5 organe de simt si excitantul specific: -ochiul contine receptori vizuali care sunt stimulati de lumina: radiatiile spectrului vizibil  -urechea contine receptori acustici stimulati de sunete si receptori vestibulari stimu...
Reproducerea la plante    Reproducerea functie fundamentala a organismelor vii prin care se  realizeaza perpetuarea speciei. Tipuri  fundamentale de reproducere: asexuata si sexuata.    Reproducerea sexuata  e procesul prin care in urma con...


100 de subiecte pentru examenul de bacalaureat pentru disciplina  BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ și ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ, GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ. Proba scrisă la biologie  în cadrul examenului de bacalaureat pentru care elevul poate opta, în con...
PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT 2009 BIOLOGIE I. STATUTUL DISCIPLINEI DE EXAMEN În cadrul examenului de bacalaureat, biologia poate constitui probă la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării sau probă la alegere dintre disciplinele d...
Eseu: Trunchiul cerebral şi emisferele cerebrale la mamifere• Sistemul nervos central este compus din măduva spinări şi encefal.• Trunchiul cerebral este alcătuit din: bulb rahidian, puntea lui Varolio şi mezencefal. • Trunchiul cerebral este compus din:- substanţă ...
Eseu: Reproducerea la angiosperme• Tipurile fundamentale de reproducere sunt reproducerea asexuată, realizată fară fecundaţie şi reproducerea sexuată, realizată cu fecundaţie adică prin contopirea gameţilor de sex opus şi formarea unei celule ou (zigot),- Reproducere...
Eseu: Măduva spinării -componentă a sistemului nervos centralMăduva spinării este localizată în canalul vertebral. Este formată din două tipuri de substanţă nervoasă: cenuşie - situată central, contine corpii celulari ai neuronilor si substanţă albă - situată pe...
Eseu: Sistemul circulator la mamifereElementele figurate ale sângelui:-hematiile (globulele roşii) - au rol în transportul gazelor respiratorii-leucocitele (globulele albe) - au rol în procesul de imunitate al organismului -trombocitele - cu rol important în coagularea sâng...
Eseu: Locomoţia - funcţie de relaţie a organismelorAlte funcţii ale organismelor animale: funcţiile de nutriţie, realizată cu ajutorul sistemelor digestive, respirator circular şi excretor; funcţia de reproducere, realizată de organele care alcătuiesc sistemul reproduc...
Eseu: Respiraţia - funcţie indispensabilă vieţuitoarelorEcuaţia respiraţiei aerobe: C6H12O2 + 6O2 -> 6CO2 + 6H2O +675KcalSistemul respirator include două grupe de organe: căile aeriene (fosele nazale, faringe, laringe, trahee, bronhii) şi organele adaptate pentru schi...
Eseu: Digestia la mamifereEnumerarea organelor tubului digestiv: Cavitatea bucală, faringe, esofag, stomac, intestin subţire, intestin gros.Tipuri de transformări suferite de alimente în cavitatea bucală:-mecanice (mărunţire);-fizice (dizolvare, umectare cu ajutorul salive...
Eseu: Reproducerea sexuală, formă esenţială de reproducereReproducerea sexuală este procesul care asigură perpetuarea speciei şi care se realizează prin contopirea (fecundaţia)gameţilor - celule haploide (n) rezultate din diviziunea meiotică. În urma fecundaţiei se f...
Eseu: Structura şi funcţiile măduvei spinării la mamifereMăduva spinării:-localizare: în canalul vertrebral;-organizare structurală: măduva spinării este formtă don sunbstanţă cenuşie situată la interior şi substanţă albă situată la exterior.Componentele unui ...
Eseu: Urechea la mamiferePrimirea informaţiilor din mediul extern şi intern prin intermediul organelor de simţ permite animalelor să-şi găsească hrana, să evite pericolele, sa participe la reproducere.Urechea externă este alcătuită din pavilion şi conductul extern.Rol...
Eseu: Sisteme implicate în realizarea funcţiei de relaţie a organismului animalOrgane de simţ la mamifere;-ochiul conţine celule fotosensibile care recepţionează energia luminii şi o transformă în impulsuri nervoase;-rechea conţine celule epiteliale senzoriale care rec...
Eseu:  Excreţia - proces necesar în realizarea funcţiei de nutriţieExcreţia este procesul prin care se elimină din organism produşi finali de metabolism (amoniac, uree, acid uric), apă, săruri minerale, precum şi diferite substanţe ajunse incidental în organism, ...
Eseu: Sensibilitatea şi mişcarea la planteSensibilitatea este proprietatea organismelor de a reacţiona la stimuli (informaţii) primiţi din mediu.Plantele răspund la stimuli prin mai multe tipuri de mişcări: tactisme (mişcări pe care le realizează celulele mobile); trop...
Eseu: Circulaţia la mamifereCirculaţia dublă: Sângele trece de două ori prin inimă, în cadrul celor două circulaţii:mică şi mare şi completă -sângele neoxigenat nu se amestecă cu cel oxigenat.Inima: situată în cavitatea toracică, între cei doi plămâni;-prezin...
« 1 2 3 4 5 6 »