Chimie

Cuprins Subiecte si barem Chimie anorganică, bacalaureat 2021: Chimie Anorganică - Modele de subiecte Bac 2021 Chimie anorganică Teste de antrenament Bac 2021 Chimie anorganică Subiecte extrase sesiunea iunie-iulie Bac 2021   Chimie Anorganică - Modele de s...
Cuprins Subiecte Chimie organica Bac 2021: Modele de subiecte Chimie Organică Bac 2021 Chimie organică Teste de antrenament Bac 2021  Chimie organică Subiecte extrase sesiunea iunie-iulie Bac 2021   Modele de subiecte Chimie Organică Bac 2021 PDF: Mo...
 Subiecte Chimie Organică + Barem de corectare, Bacalaureat 2019 Sesiunea august - septembrie:   Subiecte si Barem Chimie Organica Sesiunea august-septembrie Bac 2019 (*pdf)   ...
 Sesiunea Specială - Subiecte Chimie Anorganică + Barem de corectare, Bacalaureat 2019:   Subiecte si Barem Chimie Anorganica Sesiunea Specială Bac 2019 (*pdf)   Elevii olimpici au susținut, miercuri, 29 mai 2019, proba la alegere a profilului şi specializării a e...
 Sesiunea Specială - Subiecte Chimie Organică + Barem de corectare, Bacalaureat 2019:   Subiecte si Barem Chimie Organica Sesiunea Specială Bac 2019 (*pdf)   Elevii olimpici au susținut, miercuri, 29 mai 2019, proba la alegere a profilului şi sp...


Cuprins Subiecte Chimie Anorganică Bacalaureat 2020: Model de subiect și Barem de corectare Chimie Anorganică Teste de antrenament Bacalaureat 2020 Chimie anorganică  Varianta extrasă Sesiunea Specială Bacalaureat 2020 Chimie Anorganică Varianta extrasă S...
Cuprins: → Model de subiect și Barem de corectare Chimie organică → Teste de antrenament Bacalaureat 2020 Chimie organică  → Varianta extrasă Sesiunea Specială Bacalaureat 2020 Chimie organică → Varianta extrasă Sesiunea Iunie-iulie Bacalaureat 2020 Ch...
Structura si compozitia substantelor organice:  Conținuturi: Clasificarea compuşilor organici Elemente organogene Legături chimice în compuşii organici Tipuri de Catene de atomi de carbon Determinarea formulei Brute Determinarea formulei Moleculare Determ...
ACIZII CARBOXILICI   Conținuturi Acizi carboxilici:   - Formule de structură - Izomerie de catenă şi de poziţie - Proprietăţi fizice (stare de agregare, solubilitate, puncte de fierbere) - Proprietăţi chimice: • Reacții cu metalele reactive• Reacții c...
Definiție: Alcoolii sunt compuși organici care conțin în moleculă grupa hidroxil, - OH legată de un atom de carbon ce formează numai legături simple, σ.   Conținuturi Alcoolii: Denumire, formule de structură Metanol, etanol, glicerină Izomerie de ...
 PROGRAMA LA CHIMIE ANORGANICĂ ȘI GENERALĂ *valabilă pentru Bacalaureat 2020 STATUTUL DISCIPLINEI    În cadrul examenului de bacalaureat, chimia are statutul de disciplină opţională, fiind susţinută la proba E. d) în funcţie de filieră, pr...
PROGRAMA DE CHIMIE ORGANICĂ *valabilă pentru Bacalaureat 2020   STATUTUL DISCIPLINEI   În cadrul examenului de bacalaureat, chimia are statutul de disciplină opţională, fiind susţinută la proba E. d) în funcţie de filieră, profil şi specia...
Itemi de evaluare CHIMIE CLASA a IX –a SEMESTRUL I Subiectul A 40 puncte Scrieţi pe foaia de examen termenul din paranteză, care completează corect fiecare dintre următoarele afirmaţii.   1. Nucleul este partea...........................................
 Chimie anorganică – FIŞĂ teoretică – BACALAUREAT   TERMOCHIMIE – clasa a XII-a Reacţia exotermă ( exoenergetică )= reacţiile în care se degajă căldură. Reacţia endotermă ( endoenergetică ) = reacţiile în care se absoarbe căldură. Reacţia redox ...


Chimie Anorganica 15 variante rezolvate 2019-2016:     PDF: 15 Variante rezolvate Chimie Anorganica Bacalaureat 2019 - 2016...
Ghid pentru bacalaureat: Chimie Anorganică:  Sistemul periodic. CONFIGURAȚIA ELECTRONICĂ A ATOMILOR DIN PERIOADELE 1, 2 ȘI 3  Sistemul periodic Elementele sunt aranjate in Sistemul Periodic in functie de Z. In functie de proprietatile care se repeta ele pot fi aranjate...
Ghid pentru bacalaureat: Chimie Anorganică:  Structura învelişului electronic Orbital atomic Substrat Mişcare de spin Strat Configurație electronică Tipuri de orbitali : 4 tipuri de orbitali s, p, d, f Element reprezentativ Element tranzițional Principiu...
CHIMIE ANORGANICĂ. GHID BACALAUREAT: STRUCTURA SUBSTANTELOR: ATOMUL. ELEMENT CHIMIC. SIMBOL CHIMIC. MASA ATOMICA. MOLUL DE ATOMI.             Atomul = cea mai mica particula dintr-o substanta care prin metode fizice sau chimice obisnuite nu mai poate fi divizat. ...
  NOMENCLATURA COMBINAŢIILOR CHIMICE ANORGANICE În anul 1970, Comisia pentru nomenclatură constituită de I.U.P.A.C (International Union of Pure and Applied Chemistry) a stabilit regulile pentru scrierea şi denumirea compuşilor chimici anorganici (How to Name an Inorgani...
LEGILE COMBINAŢIILOR CHIMICE - LEGILE GENERALE ALE CHIMIEI   Legea conservării materiei (Lomonosov- Lavoisier) Legea proporţiilor definite în greutate (legea constanţei compoziţiei - Proust) Legea echivalenţilor Legea proporţiilor multiple (Dalton) ...
 VARIANTELE EXTRASE la Chimie Organică + BAREMUL DE CORECTARE, BACALAUREAT 2019, sesiunea iunie - iulie   Subiecte si Barem Chimie Organica (*pdf)   Subiecte si Barem Chimie Organica in Limba Germana   Subiecte si Barem Chimie Organica in Limba Maghiara     Candid...
 VARIANTELE EXTRASE la Chimie anorganică + BAREMUL DE CORECTARE, BACALAUREAT 2019, sesiunea iunie - iulie    Subiecte si Barem Chimie Anorganica (*pdf)   Subiecte si Barem Chimie Anorganica in Limba Germana   Subiecte si Barem Chimie Anorganica in Limba Maghiara   ...
 Bacalaureat 2019 Model de subiect si barem Chimie Anorganica(.pdf)  ...
 Bacalaureat 2019 Model de subiect si barem Chimie Organica (*pdf) ...
Subiecte + Barem de corectare Chimie Organica, Chimie Anorganica Bacalureat 2018. In cadrul examenului de bacalaureat 2018, chimia are statutul de disciplină opţională, fiind susţinută la proba E. d) în funcţie de filieră, profil şi specializare/ calificare pro...
•  Subiecte Chimie Organica si Anorganica Bacalaureat 2017 In cadrul examenului de bacalaureat, chimia are statutul de disciplină opţională, fiind susţinută la proba E. d) în funcţie de filieră, profil şi specializare/ calificare profesională. Elevii care susţin b...
  Subiecte Chimie Anorganică Filiera Teoretică Bacalaureat 2015:   Model de subiect Chimie Anorganică Filiera Teoretica Bacalaureat 2015 Subiecte Sesiunea Speciala Chimie Anorganică Filiera Teoretica Bacalaureat 2015 Subiecte Sesiunea iunie iulie Chimie Anor...
  Subiecte Chimie Organică Filiera Teoretică Bacalaureat 2015:   Model de subiect Chimie Organica Filiera Teoretica Bacalaureat 2015 Subiecte Sesiunea Speciala Chimie Organica Filiera Teoretica Bacalaureat 2015 Subiecte Sesiunea iunie iulie Chimie Organica Fil...
În cadrul examenului de bacalaureat 2014, chimia are statutul de disciplină opţională, fiind susţinută  la proba E. d) în funcţie de filieră, profil şi specializare. Elevii care susţin bacalaureatul la chimie pot  opta...
În cadrul probei E.d)  a examenului de bacalaureat 2013, elevii pot opta, în conformitate cu filiera, profilul si specializarea urmate, pentru una dintre următoarele discipline: fizică, chimie, biologie sau informatică. Examenul de bacala...
1 2 3 4 »