Chimie

În cadrul probei E.d) (i) a examenului de bacalaureat 2012, elevii pot opta, în conformitate cu filiera, profilul si specializarea urmate, pentru una dintre următoarele discipline: fizică, chimie, biologie sau informatică. Examenul de bacalaureat 2012 la Proba E. d) ...
În cadrul probei E.d) (i) a examenului de bacalaureat 2012, elevii pot opta, în conformitate cu filiera, profilul si specializarea urmate, pentru una dintre următoarele discipline: fizică, chimie, biologie sau informatică. Examenul de bacalaureat 2012 la Proba E. d) -Proba...
În cadrul examenului de bacalaureat 2012 - chimia are statutul de disciplină opţională, fiind susţinută la proba E. d) în funcţie de filieră, profil şi specializare.Elevii care susţin bacalaureatul la chimie pot opta pentru programa 1 – chimie organică sau programa ...
Varianta extrasa + Barem la Chimie anorganică şi chimie organică Bacalaureat 2011 sesiunea august - septembrieCHIMIE ANORGANICĂ: Varianta extrasă la Chimie_anorganica_niv_I_niv_II (sesiunea august - septembrie) BAREM de evaluare şi notare la Chimie_anorganica_niv_I_II ...
CHIMIE ANORGANICĂ: Varianta extrasă la Chimie_anorganica_niv_I_niv_II BAREM de evaluare şi notare la Chimie_anorganica_niv_I_II CHIMIE ORGANICĂ: Varianta extrasă la Chimie_organica_niv_I_II BAREM de evaluare şi notare la Chimie_organica_niv_I_II ...


Citeşte/ Descarcă: Programa pentru examenul de bacalaureat 2011: Chimie (*pdf)...
În data de 1 iulie 2011 elevii care au ales la proba scrisă disciplina chimie, pentru  Proba profilului si specializării – proba E)d)Proba scrisă la CHIMIE ORGANICĂ (Nivel I/ Nivel II)Filiera teoretică – profil realFiliera tehnologică – profil tehnic - profil re...
Descarca: modele de Subiecte 2010 proba E d) (i) chimie Subiecte Bacalaureat 2009 - 2010 ...
PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA: CHIMIE BACALAUREAT 2010STATUTUL DISCIPLINEI DE EXAMENChimia are, în contextul examenului de bacalaureat pentru anul şcolar 2009-2010, statutul de probă scrisă pentru care elevul poate opta, în conformitate cu filiera, profilul şi specia...
Subiecte pentru bacalaureat 2009 la Chimie*--subiecte pentru PROBA F - chimie anorganica F_chimie_anorganica_I_niv_I_si_II*--subiecte pentru PROBA F -  chimie organica F_chimie_organica_I_niv_I_si_II F_chimie_programa_III Subiectele la toate materiile...
PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU CHIMIE BACALAUREAT-2009 STATUTUL DISCIPLINEI DE EXAMEN Chimia are, în contextul examenului de bacalaureat pentru anul şcolar 2007-2008, statutul de disciplină opţională, putând fi aleasă ca probă E sau F, probă scrisă (cf. Leg...
Cuprins Lecţii - Chimia Organica1. Structura si compozitia substantelor organice1.1. Structura si compozitia substantelor organice. Formule si aplicatii1.2. Legãtura chimicã în compusi.1.3. Izomeria compusilor organici2. Hidrocarburi2.1. Hidrocarburi saturate (alcani)2.2. Hid...
COMPUŞI   MACROMOLECULARI ARTIFICIALI     Compuşii  macromoleculari artificiali se obţin din polimerii naturali în rezultatul modificării  chimice. Modificarea polimerilor naturali se efectuază cu scopul de ai îmbunătăţi u...
Compuşii macromoleculari sunt compuşii organici, masa moleculară a cărora atinge mărimi de la cîteva mii pînă la cîteva milioane, iar în unele cazuri atinge chiar zeci de milioane. În componenţa moleculelor compuşilor macromoleculari intră sute şi mii de atom...


Substanţele proteice     Proteinele sunt polimeri naturali, care reprezintă catene formate din resturi de aminoacizi:    În proteine se întîlnesc resturi de numai a 20 de aminoacizi. Spre deosebire de ceilalţi polimeri atît...
Amidonul este  un compus macromolecular organic.   Amidonul  este  constituit  din  resturi  de  D-glucoză,  avînd  formula moleculară (C6H10O5)n. Este răspîndit în lumea vegetală acumulîndu-se în seminţe,  tub...
Celuloza Celuloza este  un compus macromolecular organic.     Formula   moleculară  a  celulozei  este  (C6H10O5)n.  În  molecula  de celuloză resturile de D-glucoză sunt unite între ele prin legăt...
   Cauciucul natural - este un compus de origine vegetală, caracterizat de o elasticitate înaltă, folosit în mare parte pentru prepararea gumelor şi a obiectelor din gumă. Se obţine din sucul heveii braziliene.    Din  punct  de  ved...
 COMPUŞII MACROMOLECULARI SINTETICI    Compuşii  macromoleculari  sintetici  sunt  compuşi ce se obţin în urma reacţiilor de polimerizare şi policondensare a monomerilor.    Din aceştia pot fi enumeraţi următorii co...
  ACIZI NUCLEICI     Acizii  nucleici  sunt  compuşii macromoleculari, ce rezultă prin policondensarea unor unităţi mai simple numite nucleotide (sau mononucleotide). Astfel  acizii  nucleici sunt nişte polinucleotide. Nucleotidele, la rîndul lor, sunt compuse di...
PROTEINE   Definiţie: Proteinele sunt substanţe macromoleculare naturale care dau prin hidroliză aminoacizi.   CLASIFICARE. NOMENCLATURĂ.     Proteinele pot fi clasificate după diferite criterii:  I = după structură:      - simple, care  la  hidroliza  ...
 HIDRAŢII DE CARBON SAU ZAHARIDELE    Hidraţii de carbon (glucide sau zaharidele) sunt compuşi organici, molecula cărora constă  din  trei elemente - carbon, oxigen şi  hidrogen, iar raportul dintre numărul  de  atomi  de h...
GRĂSIMI (gliceride)     Definiţie: Grăsimile sunt amestecuri de esteri simpli sau micşti ai glicerinei cu acizi graşi saturaţi sau nesaturaţi, cu următoarea formulă generală:              &n...
 LEGĂTURA GENETICĂ DINTRE CLASELE DE COMPUŞI ORGANICI     Între clasele de compuşi organici: hidrocarburi, compuşi halogenaţi, compuşi oxigenaţi şi alte clase de compuşi organici există o legătură genetică indisolubilă, la baza căreea se ...
AMINOACIZI. PROTEINE   Conținuturi:   Aminoacizi (glicina, alanina, valina, serina, cisteina, acidul glutamic, lisina)  Denumire, clasificare Izomeria aminoacizilor Proprietăţi fizice și chimice (caracter amfoter, condensarea aminoacizilor) Identifi...
AMINELE       Definiţie: Aminele sunt compuși organici care conțin în molecula lor una sau mai multe grupe amino, —NH2, grefate pe un rest alifatic sau aromatic.   I. NOMENCLATURĂ. CLASIFICARE. IZOMERIE       Deoa...
 NITROCOMPUŞII        Nitrocompuşii sunt compuşii organici în care radicalul de hidrocarbură este legat de grupa funcţională nitro -NO2. Astfel, compoziţia chimică a acestor compuşi poate fi redată prin formula generală R-NO2. &n...
  LEGĂTURA GENETICĂ ÎNTRE CLASELE DE COMPUŞII OXIGENAŢI   Între compuşii organici oxigenaţi (alcooli, eteri, aldehide, cetone, acizi carboxilici, esteri) există o legătură indisolubilă, care se manifestă prin posibilităţile de ransformare pe cale chi...
ESTERII    Definiţie.  Esterii reprezintă nişte derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici formaţi la eliminarea apei între o grupare carboxil şi una hidroxil de tip alcoolic sau fenolic.      Formula generală a esterilor este:...
Aldehide si cetone    COMPUŞI CARBONILICI: ALDEHIDE şi CETONE   Definiţie:  Compușii carbonilici sunt substanțe organice care conțin înmolecula lor grupa funcțională carbonil,  –C=O    | , în care un atom de ...
« 1 2 3 4 »