Chimie

GRĂSIMI (gliceride)     Definiţie: Grăsimile sunt amestecuri de esteri simpli sau micşti ai glicerinei cu acizi graşi saturaţi sau nesaturaţi, cu următoarea formulă generală:              &n...
 LEGĂTURA GENETICĂ DINTRE CLASELE DE COMPUŞI ORGANICI     Între clasele de compuşi organici: hidrocarburi, compuşi halogenaţi, compuşi oxigenaţi şi alte clase de compuşi organici există o legătură genetică indisolubilă, la baza căreea se ...
AMINOACIZI. PROTEINE   Conținuturi:   Aminoacizi (glicina, alanina, valina, serina, cisteina, acidul glutamic, lisina)  Denumire, clasificare Izomeria aminoacizilor Proprietăţi fizice și chimice (caracter amfoter, condensarea aminoacizilor) Identifi...
AMINELE       Definiţie: Aminele sunt compuși organici care conțin în molecula lor una sau mai multe grupe amino, —NH2, grefate pe un rest alifatic sau aromatic.   I. NOMENCLATURĂ. CLASIFICARE. IZOMERIE       Deoa...
 NITROCOMPUŞII        Nitrocompuşii sunt compuşii organici în care radicalul de hidrocarbură este legat de grupa funcţională nitro -NO2. Astfel, compoziţia chimică a acestor compuşi poate fi redată prin formula generală R-NO2. &n...


  LEGĂTURA GENETICĂ ÎNTRE CLASELE DE COMPUŞII OXIGENAŢI   Între compuşii organici oxigenaţi (alcooli, eteri, aldehide, cetone, acizi carboxilici, esteri) există o legătură indisolubilă, care se manifestă prin posibilităţile de ransformare pe cale chi...
ESTERII    Definiţie.  Esterii reprezintă nişte derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici formaţi la eliminarea apei între o grupare carboxil şi una hidroxil de tip alcoolic sau fenolic.      Formula generală a esterilor este:...
Aldehide si cetone    COMPUŞI CARBONILICI: ALDEHIDE şi CETONE   Definiţie:  Compușii carbonilici sunt substanțe organice care conțin înmolecula lor grupa funcțională carbonil,  –C=O    | , în care un atom de ...
   Definiţie. Eterii reprezintă nişte derivaţi funcţionali ai compuşilor hidroxilici, care derivă formal din două molecule              de alcool sau fenol sau din o moleculă de fenol şi alta&nbs...
ALCOOLI POLIATOMICI    Alcoolii poliatomici sunt compuşi organici în moleculele cărora se conţin câteva grupe hidroxil cuplate cu radicali de hidrocarbură.               &nbs...
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » 

Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]