Chimie

  LEGĂTURA GENETICĂ ÎNTRE CLASELE DE COMPUŞII OXIGENAŢI   Între compuşii organici oxigenaţi (alcooli, eteri, aldehide, cetone, acizi carboxilici, esteri) există o legătură indisolubilă, care se manifestă prin posibilităţile de ransformare pe cale chi...
   Definiţie.  Esterii reprezintă nişte derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici formaţi la eliminarea apei între o grupare carboxil şi una hidroxil de tip alcoolic sau fenolic     Formula generală a esterilor este:   ...
       COMPUŞI CARBOXILICI    Acizii carboxilici sunt combinaţii organice ale căror molecule conţin una sau cîteva grupe carboxil -COOH sau  legate de  radicalul de hidrocarbură.       &nbs...
COMPUŞI CARBONILICI: ALDEHIDE şi CETONE Compuşii carbonilici reprezintă o clasă de substanţe organice care conţin în molecula lor grupa funcţională - carbonil: în care un atom de carbon în stare de hibridizare sp2 este legat prin...
   Definiţie. Eterii reprezintă nişte derivaţi funcţionali ai compuşilor hidroxilici, care derivă formal din două molecule              de alcool sau fenol sau din o moleculă de fenol şi alta&nbs...


ALCOOLI POLIATOMICI    Alcoolii poliatomici sunt compuşi organici în moleculele cărora se conţin cîteva grupe hidroxil cuplate cu radicali de hidrocarbură.                  I...
    Fenolii sunt compuşi hidroxilici în care grupa funcţională (-OH) este ataşată la un atom de carbon al nucleului benzenic.   Fenolii au formula generală: Ar-OH    I.  CLASIFICARE. NOMENCLATURĂ. IZOMERIE.    De...
Alcoolii sunt compuşi organici în moleculele cărora se conţine una sau cîteva grupe hidroxil (-OH).I.  CLASIFICAREA. NOMENCLATURA. IZOMERIAAlcoolii pot fi extrem de variaţi. Varietatea lor poate proveni:a) De la poziţia grupei hidroxil în catena hidrocarburii. Astfel...
   DERIVAŢI HALOGENAŢI     Derivaţii halogenaţi sunt compuşii organici, care conţin atomi de halogen legaţi de radicalul organic.     Formula generală este R-X, unde X reprezintă atomul de halogen. Halogenii (F, Cl, Br, I...
 LEGĂTURA GENETICĂ DINTRE CLASELE DE HIDROCARBURI     Necătînd   la  marea  diversitate  a  hidrocarburilor  (saturate, nesaturate: etilenice, acetilenice, dienice, aromatice, etc.) între aceste  clase  ex...
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » 

Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]