Istorie

Cuprins: Tabel ajutător pentru Subiectul III, reprezentând introducerea/ înlocuirea eseului pe Epoci Istorice Tabel ajutator pentru rezolvarea subiectului III de bacalaureat la proba de istorie Termeni istorici importanti ➜ GHID BACALAUREAT ISTORIE   ...
STATUL MODERN ROMÂN: DE LA PROIECT POLITIC LA REALIZAREA ROMÂNIEI MARI PROIECTE POLITICE   În perioada fanariotă boierii moldoveni şi munteni au constituit aşa numita ,,partidă naţională”. În contextul războaielor ruso-austro-turce, partida naţională a înaintat...
SPAŢIUL ROMÂNESC ÎNTRE DIPLOMAŢIE ŞI CONFLICT ÎN EVUL MEDIU ŞI LA ÎNCEPUTURILE MODERNITĂŢII    Tipul de război purtat între Ţările Române şi Imperiul Otoman în Evul Mediu poate fi denumit drept ,,conflict asimetric”, datorită superiorităţii numerice a arm...
AUTONOMII  LOCALE ŞI INSTITUŢII CENTRALE ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC (SEC. IX-XVIII)   AUTONOMIEILE LOCALE   Primele formaţiuni prestatale (autonomii locale) din Transilvania sunt voievodatele menţionate de cronicarul Anonymus în Gesta ...
ROMANITATEA ROMÂNILOR ÎN VIZIUNEA ISTORICILOR Teoria imigraţionistă a lui Robert Röesler   Preluând şi dezvoltând idei vechi ale unor istorici anteriori (de ex. Christian Engel, Franz Sulzer), austriacul Robert Röesler a susţinut în lucrarea Studii româneşti din 1...


Update: Lecții istorie bacalaureat 2021 conform noii programe în vigoare Cuprins:  Programa Istorie Bacalaureat 2021 Lecții Istorie: Capitolul I. : POPOARE ȘI SPAȚII ISTORICE: ROMANITATEA ROMÂNILOR ÎN VIZIUNEA ISTORICILOR ROMANITATEA RO...
PROGRAMA ISTORIE   Noua Programa istorie, bacalaureat 2020  PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINAISTORIE COMPETENȚE DE EVALUAT1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate1.1. Formularea de argumente referitoare la un subiect istor...
CONSTITUȚIILE DIN ROMÂNIA ASEMĂNĂRI ȘI DEOSEBIRI  Constituțiile democratice Constituția din 1866 Context și cauze: Regimul monarhiei constituționale în România a fost introdus în România în 1866, dar a fost pregătit pe baz...
Subiectul al III-lea – Model de subiect: Bacalaureat 2020 Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre România în secolul al XX-lea, având în vedere: - prezentarea unui fapt istoric referitor la România, desfășurat în primele două decenii ale secolului a...
Subiecte si Barem Bacalaureat 2020 Istorie - modele de subiecte   În cadrul examenului de bacalaureat 2020, Istoria are statutul de disciplină obligatorie, fiind susţinută la proba E. c) în funcţie de filieră, profil şi specializare. Filiera teoretică, ...
ESEU: Formarea statului roman modern si evolutia acestuia   SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre evoluția statului român modern, având în vedere:-precizarea unui factor intern sau extern care a contribuit la întemei...
Subiecte si Barem Bacalaureat 2019 Istorie sesiunea august-septembrie   23 august 2019 :  Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă, Varianta 7 Proba E c) reprezintă în cadrul examenului de bacalaureat o probă dif...
Cuprins: I - 33 de variante rezolvate la ISTORIE date la examenul de bacalaureat din 2019 până în 2013 (format pdf) II - Teorie pentru rezolvarea subiectelor de la bacalaureat III - Sinteze bacalaureat (arhiva) IV - Programa valabila la Istorie I -  33 de variante rezolv...
 ISTORIE   GHID BACALAUREAT   Teorie pentru rezolvarea subiectelor de bacalaureat   Cuprins:    Tematică BAC: Rezolvarea subiectelor de bacalaureat. Limbajul istoric  Capitolul 1. Romanitatea românilor în viziunea isto...


Ghid Istorie pentru Bacalaureat: Capitolul 9. Romania in perioada Razboiului rece Romania in perioada Razboiului Rece La sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial lumea a devenit bipolara, fiind dominata de SUA, cel mai puternic stat din lume, si URSS care si-a instau...
Ghid Istorie pentru Bacalaureat: Capitolul 8. România şi concertul european România și Concertul European. De la Criza Orientala la marile aliante ale sec. al XX-lea In secoul al XVIII-lea si inceputul sec. XIX-lea a avut loc o prima etapa a crizei orientala, ma...
Ghid Istorie pentru Bacalaureat: Capitolul 7. Domnitori (diplomatie si conflict) La sfârşitul secolului al XIV-lea, Imperiul Otoman a ajuns pe linia Dunarii. Pozitia strategica a Tarilor Romane si avantajele economice au reprezentat intotdeauna un factor de interes pentr...
Ghid Istorie pentru Bacalaureat: Capitolul 6 : România Postbelica. Stalinism, National Comunism si Disidenta Anticomunistă Preluarea puterii de catre comunisti 1944-1947: după 23 august 1944, Armata Roșie a URSS a ocupat România, sprijinind PCR (care număra cca 1000 memb...
Varianta de rezervă la Istorie, sesiunea august - septembrie + Barem de evaluare, Bacalaureat 2016 ...
Varianta extrasa la Istorie, sesiunea august - septembrie + Barem de evaluare, Bacalaureat 2016 ...
Varianta de rezervă la Istorie, sesiunea iunie - iulie + Barem de evaluare, Bacalaureat 2016 ...
Varianta extrasa la Istorie, sesiunea iunie - iulie + Barem de evaluare, Bacalaureat 2016 ...
Varianta extrasa la Istorie, sesiunea Speciala + Barem de evaluare, Bacalaureat 2016 ...
Model de subiect Istorie + Barem de evaluare, Bacalaureat 2016 ...
Varianta extrasa la Istorie, sesiunea Speciala + Barem de evaluare, Bacalaureat 2017 ...
Varianta extrasa la Istorie, sesiunea august - septembrie + Barem de evaluare, Bacalaureat 2017 ...
Varianta de rezerva la Istorie + Barem de evaluare, sesiunea iunie-iulie Bacalaureat 2017 ...
Varianta extrasa la Istorie, sesiunea iunie-iulie + Barem de evaluare, Bacalaureat 2017 ...
Varianta extrasa la Istorie, sesiunea speciala + Barem de evaluare, Bacalaureat 2018 ...
Varianta extrasa la Istorie, sesiunea august-septembrie Bacalaureat 2018 ...
1 2 3 4 5 6 »