carpatii romanesti

CARPAŢII. Caracterele generale ale Carpaţilor: - Carpaţi = “stâncărie”(cuvânt de origine tracică) -  fac parte dintr-un lanţ mult mai întins de la Atlantic până la Pacific: Alpino-Carpato-Himalayan. - încep de l...
   Carpaţii Caracterisitici generale -          fac parte din lanţul muntos alpino – carpato – himalayan -          s-au format în orogeneza alpi...