16 august 2021 Proba scrisa la Limba si literatura romana - proba E.a


16 august 2021 Limba și literatura română - proba Ea) - proba scrisă

Update: Subiecte si bareme:

 

 Conținuturi ajutătoare în rezolvarea subiectelor din sesiunea de toamnă:

Subiectul al II-lea:  

Subiectul III Eseuri:

Profil Real:

→ Redacteaza un eseu de minimum 400 de cuvinte, in care sa prezinti particularitati de constructie a unui personaj dintr-un text narativ studiat, apartinand lui Ion Creanga sau lui Camil Petrescu 

 

 

Profil Uman:

→ Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, in care sa prezinti relatia dintre doua personaje dintr-un text narativ studiat, apartinand lui Ion Creanga sau lui Camil Petrescu 

 

 

Subiecte extrase la limba romana în sesiunea de toamnă a anilor precedenți:

Profil Real: Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unei nuvele studiate - subiect extras in sesiunea august-septembrie Bacalaureat 2020

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unui text narativ studiat, aparţinând lui Liviu Rebreanu sau lui G. Călinescu. - subiect extras in sesiunea august-septembrie Bacalaureat 2019

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţi ale unui text poetic studiat, aparţinând lui George Bacovia sau lui Lucian Blaga. - subiect extras in sesiunea august-septembrie Bacalaureat 2018

Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume dintr-un text narativ aparținând lui Liviu Rebreanu sau lui Camil Petrescu. - subiect extras in sesiunea august-septembrie Bacalaureat 2017

 

Profil Uman: Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi de construcție a unui personaj dintr-o nuvelă studiată. - subiect extras in sesiunea august-septembrie Bacalaureat 2020

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi de construcție a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparţinând lui Liviu Rebreanu sau lui G. Călinescu. -  subiect extras in sesiunea august-septembrie Bacalaureat 2019

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţi ale unui text poetic studiat, aparţinând lui Tudor Arghezi sau lui Nichita Stănescu. - subiect extras in sesiunea august-septembrie Bacalaureat 2018

Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume dintr-un text narativ aparținând lui G. Călinescu sau lui Mihail Sadoveanu. - subiect extras in sesiunea august-septembrie Bacalaureat 2017

 

Recapitulare:

Tot ce trebuie sa stii pentru a rezolva subiectul I și II din cadrul examenului de bacalaurea la limba si literatura romană:

 

bac-2021-toamna.png

Probele scrise încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30. Reamintim că toate măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-19 menționate aici sunt valabile și în sesiunea august-septembrie 2021.

Lucrările scrise pot fi elaborate într-un interval de lucru de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru scheme și desene vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

  • prelungirea timpului de lucru alocat

Beneficiază de prelungirea timpului de lucru alocat, cu maximum două ore, candidații pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană de Organizare a examenului de Bacalaureat, în baza prevederilor Procedurii nr. 1.526/DGIP/12.03.2021 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Examenului de Bacalaureat în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a Bacalaureatului.

  • Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.

 

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că este interzis accesul în săli cu orice tip de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.

 

  • linia TELVERDE

Ministerul Educației pune la dispoziția celor interesați linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități pe durata probelor scrise. Numărul va fi disponibil în perioada 16 - 19 august, între orele 8:00 - 16:00.

  • Nota minimă de promovare, pentru fiecare probă, este 5 (cinci), iar media finală pentru promovarea examenului este cel puțin 6 (șase).

 

Aproape 39.000 de candidaţi s-au înscris în vederea susținerii probelor din a doua sesiune (august - septembrie) a examenului național de bacalaureat 2021, începând de luni, 16 august. Conform datelor transmise de inspectoratele şcolare judeţene, din totalul celor înscrişi, 24.988 de candidați provin din promoţia 2020 - 2021, iar 13.958 de candidați din promoţiile anterioare.

 

Probele scrise sunt programate în săptămâna 16 - 19 august, după următorul calendar:

  • 16 august 2021 Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
  • 17 august 2021 Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
  • 18 august 2021 Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
  • 19 august 2021 Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă

Procedurile de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale se vor derula în intervalul 23 - 31 august. În acest sens, comisiile de bacalaureat din unitățile de învățământ liceal vor calcula mediile candidaților și vor asigura echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență la probele de profil din cadrul examenului național de bacalaureat (2021), potrivit metodologiei specifice.

Afișarea primelor rezultate, prin anonimizarea numelui și a prenumelui, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR), va avea loc în data de 31 august (până la ora 12:00). Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 - 18:00, atât în format fizic, cât și electronic. În acest sens, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor (1 - 3 septembrie), vor fi comunicate vineri, 3 septembrie.

Probele scrise încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30. Reamintim că toate măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-19 menționate aici sunt valabile și în sesiunea august-septembrie 2021.

Lucrările scrise pot fi elaborate într-un interval de lucru de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru scheme și desene vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

prelungirea timpului de lucru alocat

Beneficiază de prelungirea timpului de lucru alocat, cu maximum două ore, candidații pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană de Organizare a examenului de Bacalaureat, în baza prevederilor Procedurii nr. 1.526/DGIP/12.03.2021 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Examenului de Bacalaureat în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a Bacalaureatului.

comunicat de presa edu.ro
 

Ultimele Articole