Lectii - Matematica

100 de Variante rezolvate Matematica M2 Bacalaureat 2007 Matematica M2: Proba D. Programa M2. Filiera tehnologică: profil: Servicii, toate specializările, profil Resurse naturale și protecția mediului, toate specializărileProba F. Programa M2. Filiera teoretică: ...
100 de Variante rezolvate Matematica M1_2 Bacalaureat 2007   Matematica M1_2: Filiera teoretică, specializarea Științe ale naturii; Filieră tehnologică, profil Tehnic, toate specializările ➜ arhiva: Matematica M1_2 [100 variante] *pdf   100 d...
100 de Variante rezolvate Matematica M1_1 Bacalaureat 2007   Matematica M1_1: Profilul: Filiera Teoretică : specializarea: matematică-informatică , Filiera Vocațională, profil Militar, specializarea: matematică-informatică   ➜ arhiva: Matematica M1_1 [...
Ghid pentru bacalaureat: Matrice   Cuprins   Matrice: Tabel matriceal Matrice: Definiție Cazuri particulare de matrice Egalitatea matricelor Operații cu matrice: Adunarea matricelor Înmulțirea matricelor cu scalari Înmulțirea matricelor Teore...
Formule trigonometrice și subiecte cu rezolvari din variantele de bacalaureat Ecuatiile trigonometrice sunt ecuatii in care necunoscuta figureaza in argumente ale functiilor trigonometrice Formule esențiale trigonometrice, folositoare pentru rezolvarea subiectelor de la bacal...


NOŢIUNI TEORETICE PENTRU BACALAUREATFormule de calcul Funcţia de gradul I Funcţia de gradul II Funcţii - Funcţii pare,funcţii impare,funcţii periodice Progresii aritmetice Progresii geometrice Numere complexe Combinatorică Geometrie vectorială Ecuaţiile drept...
100 de Variante Matematica MT2 specializrea științe ale naturii Bacalaureat 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba DMT2: Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profes...
100 de Variante Matematica M1 mate-info Bacalaureat 2008 Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba DFiliera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică. ➜ arhivă: Subiecte ...
Teorema lui Cauchy: 1  enuntul teoremei 2  demonstratia teoremei 3  interpretare geometrica 4  aplicatii ...
Limite de siruri. Modele de exercitii rezolvate. Probleme rezolvate 1) Să se calculeze limitele următoarelor şiruri: ...
Reprezentarea grafica a functilor reale Pentru a trasa graficul unei functii , parcurgem mai multe etape : Domeniul maxim de definitie, Semnul functiei, Asimptote, Derivata intai, Derivata a doua, Tabelul de variatie al functiei, Trasarea graficului, Exemple ...
Regula lui l’Hospital Teorie si aplicatii. Regula lui l’Hospital Teorema si Demonstratii. Exericții rezolvate ...
Limite de siruri Probleme rezolvate Să se calculeze limitele următoarelor şiruri ANALIZĂ MATEMATICĂ clasa a XI-a Limite de şiruri, Lema Stolz-Cesaro, Să se calculeze limitele, Criteriul radicalului Cauchy-d’Alembert, Criteriu de convergenţă ...
Puteri si radicali Puteri cu exponent natural Puteri cu exponent întreg negativ Puteri cu exponent raţional pozitiv Puteri cu exponent raţional negativ Funcţia putere cu exponent natural nenul Funcţia putere cu exponent întreg negativ Funcţia putere cu exponent ra...
Numere complexe. Teorema împărţirii cu rest; Sume; Relaţiile lui Viėte; Ecuaţii reciproce Ec. binoame şi bipătrate. Numere complexe Exerciții rezolvate: ...
Functii derivabile: I. Derivata unei funcţii într-un punct I.0 Originea noţiunii de derivată I.1 Definiţia derivatei unei funcţii într-un punct I.2 Interpretarea geometrică a derivatei   II. Operaţii cu funcţii derivabile. Derivatele unor funcţii uzuale II.1 D...
Rezolvarile la matematica M2 pentru bacalaureat 2007 le puteti descarca accesand gratuit urmatorul link: Descarca: Rezolvari matematica M2 bacalaureat2007 Rezolvari matematica bacalaureat 2007:   Rezolvari matematica M1_1 bacalaureat2007   Rezolvari matematica M1_2 baca...
Rezolvari matematica bacalaureat 2007: ,  Rezolvarile la matematica M1_2 pentru bacalaureat 2007 le puteti descarca gratuit accesand urmatorul linkDescarca: Rezolvari matematica M1_2 bacalaureat2007 Rezolvari matematica bacalaureat 2007:   Rezolvari matematica M1_1 bacalaur...
 Rezolvarile la matematica M1_1 pentru bacalaureat 2007 le puteti descarca accesand gratuit urmatorul linkVezi ➜  Rezolvari matematica M1_1 bacalaureat2007  Rezolvari matematica bacalaureat 2007:➜  Rezolvari matematica M1_1 bacalaureat2007 ➜  Rezol...
Functii trigonometrice  Graficele_functiilor_trigonometrice  FORMULE_Trigonometrice  Vectori_si_operatii  triunghi_oarecare_teorema_sin_si_cos...
Inducţia matematică, permutări, aranjamente   METODA INDUCTIEI MATEMATICE COMPLETE. ANALIZA COMBINATORIE. BINOMUL LUI NEWTON. SUME.1. METODA INDUCTIEI MATEMATICE COMPLETE 2. PERMUTARI 3. ARANJAMENTE 4. COMBINARI Cnk 5. BINOMUL LUI NEWTON Inducţia matematică,permută...
Formule si teorii la Matematica:  Teorie matematica liceu  Polinoame   Logaritmi,definitii,aplicatii  Radicali, proprietati  Geometrie_arii. Formule Geometrie   Formule_de_calcul_prescurtat  ...