Programa - Matematica

Programa de bacalaureat pentru disciplina matematica, valabilă în sesiunea examenului de bacalaureat național din anul 2016, este cea prevăzută în anexa nr.2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.430/2014 privind organizarea și desfășurarea exam...
Programa de bacalaureat pentru disciplinamatematică, valabilă în sesiunea anului 2014, este cea prevăzuta în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de...
  În cadrul examenului de Bacalaureat 2013 Matematica are statut de disciplină obligatorie. Programele de examen se diferenţiază, în funcţie de filiera, profilul şi specializarea absolvite, în:  ►programa M_mate-info pentru filier...
În cadrul examenului de bacalaureat 2012 Matematica are statut de disciplină obligatorie.Este susţinută la proba E. c) în funcţie de filieră, profil şi specializare.Citeşte/ Descarcă Programa pentru bac 2012 la Matematica Programa pentru examenul de bacalaureat 2012: M...
Citeşte/ Descarcă: Programa pentru examenul de bacalaureat 2011: Matematica (*pdf)...


Matematică- Programa de bacalaureat –2009Proba D MT1 Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.Statutul disciplinei: Matematica este disciplină obligatorie la proba...
Matematică- Programa de bacalaureat –2009Proba D MT2 Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate calificările profesionale...
Matematică - Programa de bacalaureat –2009Proba: D MT3-M4Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.Statutul disciplinei: Matematica este disciplină obligatorie la proba D.CLASA a IX-a - 2 ore / săpt. (TC)Conţinuturi:Mulţimi şi eleme...
Matematică Programa de bacalaureat –2009Proba: F MT3-M3Filiera vocaţională, profilul artistic, specializarea, arhitectură, arte ambientale, design.Statutul disciplinei: Matematica este disciplină la alegere în cadrul probei F.CLASA a IX-a - 2 ore / săpt. (TC)Conţinuturi...
Matematică Programa de bacalaureat –2009Proba F MT3-M4Filiera teoretică, profilul umanist, specializarea ştiinţe sociale.Filiera vocaţională: profilul militar, specializarea: ştiinţe sociale; profilul pedagogic, specializarea: bibliotecar-documentarist, instru...
Matematică - Programa de bacalaureat –2009proba F MT3 -M5Filiera vocaţională:Profilul teologic, specializarea: romano-catolică, greco catolică,reformată, penticostală, baptistă, unitariană, adventistă, musulmană.Statutul disciplinei: Matematica este disciplină la al...
Matematică Programa de bacalaureat –2009proba:FMT4clasa:IX, XFiliera teoretică: profilul umanist, specializarea filologie.Filiera vocaţională: profilul artistic, specializarea: muzică, coregrafie, arta actorului, arte plastice, arte decorative; profilul teologic, specializ...
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Matematica Programa de bacalaureat –2008 Filiera teoretică, profil rea...
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Matematica Programa de bacalaureat –2008 Filiera: teoretica, profil: real,...
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Programa de bacalaureat –2008 Matematica Filiera: teoretica, profil: uman, ...