Programa - Engleza

Programa pentru disciplina Engleză, în cadrul examenului de bacalaureat, valabila în sesiunea anului 2014, este cea aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010. (Art.3 punctul(4) din...
În cadrul examenul de bacalaureat 2013, proba de limba  engleză  în cadrul Probei C, de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal se face dup...
Absolvenţii de liceu, toate profilurile şi specializările, au dreptul să susţină examenul de bacalaureat la limba engleză în cadrul Probei C, de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului...
Citeşte/ Descarcă: Programa pentru examenul de bacalaureat 2011: Engleza (*pdf)...
PROGRAMA PENTRU LIMBA ENGLEZĂ  EXAMENUL DE BACALAUREAT (Aprobată prin O.M.E.C.I. nr. 5204 / 23.09.2009)NOTĂ DE PREZENTAREI.     STATUTUL DISCIPLINEI •    În conformitate cu prevederile Legii Învăţământului nr. 84 /1995, republica...


PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU LIMBA ENGLEZĂ BACALAUREAT 2009NOTĂ DE PREZENTARE I.     STATUTUL DISCIPLINEI În conformitate cu prevederile Legii Învăţământului nr. 84 /1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii de l...
NOTĂ DE PREZENTARE I.     STATUTUL DISCIPLINEI În conformitate cu prevederile Legii Învăţământului nr. 84 /1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii de liceu au dreptul să susţină examenul de bacalaureat la ...