Rezolvări - Romana

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unui text narativ studiat, aparţinând lui Liviu Rebreanu sau lui G. Călinescu.   În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:–evidenţierea a două trăsăt...
Apartenența la simbolism a poeziei Plumb de George Bacovia   Cele mai importante trăsături ale simbolismului sunt folosirea simbolului, renunţarea la expticit in favoarea sugestiei, exprimarea de stări fluide, vagi, muzicale, exprimarea unor stări sufleteşti şi ati...
Rezolvare Varianta extrasa la Limba și Literatura Romana Profil Real sesiunea iunie-iulie Bacalaureat 2019    Subiecte si Barem Limba Romana Profil Real sesiunea iunie iulie Bacalaureat 2019 (.pdf) Examenul de bacalaureat naţional 2019 Proba E. a) Limba ...
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 043Scrie un eseu de 2 - 3 pagini, în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un roman psihologic din perioada interbelică. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:- evidenţierea...
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 042Scrie un eseu de 2 - 3 pagini, în care să prezinţi viziunea despre lume într-un roman psihologic, pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: ,,[În romanul psihologic] autorul încearcă să pătrund...


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 041Scrie un eseu de 2 - 3 pagini, despre particularităţile unui roman psihologic, prin referire la o operă literară studiată, aparţinând perioadei interbelice. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:...
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 040Scrie un eseu de 2 – 3 pagini, despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat, aparţinând lui Camil Petrescu. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:- prezentarea a patru elem...
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 039Scrie un eseu de 2 - 3 pagini, despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un textnarativ studiat, aparţinând lui Camil Petrescu. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarelerepere:- prezentare...
 Bacalaureat 2009: Varianta 38: Raportul dintre timpul cronologic şi cel psihologic, ilustrat într-un  roman studiat, aparţinând lui Camil Petrescu: Patul lui Procust    După  cum afirmă Mario Vargas Llosa în „Scrisori către un tânăr romancier...
    Bacalaureat 2009: Varianta 37: Tip de roman din perioada interbelică, aparţinând lui Camil Petrescu : Patul lui Procust   Romanul „Patul lui Procust” scris de Camil Petrescu este, prin aspectul  său modern, o frescă a societăţii, pe care o ilust...
  Bacalaureat 2009: Varianta 36: P articularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ, aparţinând lui G. Călinescu: Enigma Otiliei, Otilia Mărculescu     George  Călinescu, personalitate encicplopedică a culturii române, a fos...
  Bacalaureat 2009: Varianta 35: Relaţiile dintre două personaje într-un text narativ aparţinând lui G. Călinescu: Enigma Otiliei    Publicat în 1938, romanul „Enigma Otiliei” apare spre sfârşitul  perioadei interbelice, o perioadă de putern...
    Bacalaureat 2009: Varianta 34: Tema şi viziunea despre lume într-un roman al lui G. Călinescu: Enigma Otiliei  Scriitorul, criticul şi istoricul literar George Călinescu îşi ilustrează  concepţiile estetice privitoare la romanul modern în ...
  Bacalaureat 2009: Varianta 33: Trăsături ale romanului aparţinând lui George Călinescu : Enigma Otiliei            În cadrul lucrării ,,Poetica romanului românesc interbelic”,  Gheorghe Glodeanu afi...
  Bacalaureat 2009: Varianta 32: Perspectiva narativă într-un text narativ aparţinând perioadei  interbelice: Patul lui Procust de Camil Petrescu          Citatul  dat prezintă opinia criticului  literar N...
  Bacalaureat 2009: Varianta 31: Tip de roman apartinand perioadei interbelice: Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de  război de Camil Petrescu Cea mai amplă specie a genului epic în proză, cu o acţiune diversificată  sub raportul planurilor nara...
Bacalaureat 2009: Varianta 30: Principalele componente de structura,     de compozitie si de limbaj ale unui text narativ apartinand realismului: Ion de Liviu RebreanuAfirmaţia criticului literar Nicolae Manolescu surprinde aspecte  definitorii ale persp...
  Bacalaureat 2009: Varianta 29: Relatiile dintre doua personaje ale unui text narativ studiat, apartinand lui Liviu Rebreanu.Ion Pop al Glanetaşului si Ana, fiica lui Vasile Baciu,Creator al romanului românesc de tip obiectiv, Liviu Rebreanu publică  în anul 1...
  Bacalaureat 2009: Varianta 28: Particularitatile de constructie a unui     personaj dintr-un text narativ studiat, apartinand lui Liviu RebreanuInspirat din realitatea satului transilvănean de pe la începutul  secolului XX, romanul „Ion" d...
  Bacalaureat 2009: Varianta 27: Un personaj dintr-un text narativ, apartinind realismului: Ion de Liviu rebreanuApărut în 1920, romanul „Ion" reprezintă „o dată istorică în procesul  de obiective a literaturii noastre epice" (E. Lovinescu), fiind un ...
  Bacalaureat 2009: Varianta 26: Raportul realitate - fictiune ilustrat     intr-un text narativ studiat: Alexandru Lăpuşneanul de Costache Negruzzi Afirmaţia lui Mărio Vargas Llosa despre raportul ficţiune-viaţă  adevărată surprinde as...
 Bacalaureat 2009: Varianta 25: Tema familiei, banului, iubirii tratate comparativ in doua texte narative diferite: Moromeţii de Marin Preda si Mara de Ioan Slavici  „Romanul tradiţional zugrăveşte o lume omogenă şi raţională, în care  valorile obştei s...
 Bacalaureat 2009: Varianta 24: Tema familiei într-un roman: Moromeţii de Marin PredaTema familiei este una dintre cele mai întâlnite din  literatură, permiţând  surprinderea  unui complex de interrelaţionări umane. Complexitatea pe  care o impun...
  Bacalaureat 2009: Varianta 23: Un personaj feminin dintr-un roman studiat,     apartinand perioadei interbelice, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de  Camil Petrescu, Ela Romanul „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de ...
 Bacalaureat 2009: Varianta 22: Conditia femeii, reflectata intr-un     text narativ Enigma Otiliei de George  Călinescu, Otilia Imaginea  personajelor feminine domină, de multe ori, acţiunea operelor epice. În  literatura română, num...
Bacalaureat 2009: Varianta 21: Condiţia  ţăranului într-o operă  epică: Moromeţii de Marin Preda,  Ilie MorometeÎn  literatura română, tematica rurală este o trăsătură definitorie. Figura  ţăranului a fost o sursă de inspiraţie pentru sc...
 Bacalaureat 2009: Varianta 20: Condiţia  ţăranului într-o operă  epică: Moromeţii de Marin Preda,  Ilie MorometePână la apariţia romanului modern în literatura română, una dintre temele  dominante este cea rurală, prezentarea lumii satului ...
Bacalaureat 2009: Varianta 19: Tema  banului într-un text narativ: Enigma Otiliei de George CălinescuTema banului sau a avariţiei este abordată mai ales de către scriitorii realisţi, ce urmareau să  redea cât mai fidel şi mai veridic societatea, relaţia dintre...
 Bacalaureat 2009: Varianta 18: Tema familiei într-un text narativ: Moromeţii de Marin PredaTema familiei este una dintre cele mai întâlnite din  literatură, permiţând surprinderea  unui complex de interrelaţionări umane. Complexitatea pe care o impune&nbs...
Bacalaureat 2009: Varianta 17: Tema iubirii într-un text narativ: Ultima noapte de  dragoste, întâia noapte de război de Camil PetrescuIubirea a fost întotdeauna una din temele  predilecte ale literaturii, fiind văzută  ca o posibilitate de a explora interio...
1 2 »