18 - 22 iunie 2012 Evaluarea competentelor digitale – proba D


În perioada 18 - 22 iunie 2012 candidaţii examenului de bacalaureat din acest an vor susţine Evaluarea competentelor digitale – proba D.

 

Varianta de subiect pentru proba de Competenţe Digitale este structurată pe două fişe de lucru care cuprind sarcinile propuse candidaţilor spre rezolvare, în următoarele condiţii:
fisa A – cu conexiune funcţională la Internet;
fisa B – după întreruperea conexiunii la Internet.
Fisa A cuprinde subiectul I, iar fisa B cuprinde trei subiecte (II, III si IV). Fiecare dintre subiectele
I, II si III este notat cu 10 puncte, iar subiectul al IV-lea este notat cu 70 de puncte. Nu se acordă
puncte din oficiu.
Itemii utilizaţi în subiecte sunt de tipurile:
- pentru subiectul I: itemi semiobiectivi – întrebări cu răspuns scurt, întrebări structurate;
- pentru subiectul al II-lea: itemi semiobiectivi – întrebări cu răspuns scurt, itemi de completare;
- pentru subiectul al III-lea: itemi obiectivi cu alegere multiplă;
- pentru subiectul al IV-lea: itemi semiobiectivi (întrebări structurate) si itemi subiectivi, de tip
rezolvare de probleme.
Rezolvarea cerinţelor cuprinse în subiectele I si al IV-lea are un caracter preponderent practic;
cerinţele cuprinse în al II-lea si al III-lea subiect vizează în special competenţe de specialitate de
natură teoretică.

 

MODELE DE SUBIECTE, COMPETENŢE DIGITALE:

 Fişa A Model de subiect Competenţe Digitale

 Fişa B Model de subiect Competenţe Digitale

 BAREM de evaluare şi notare a subiectelor din Fişa A şi Fişa B

 

Fişa A în limba: germană, maghiară, slovaca, sârbă şi ucraineană:

Fişa A Model de subiect Competenţe Digitale în limba germană

 Fişa A Model de subiect Competenţe Digitale în limba maghiară

 Fişa A Model de subiect Competenţe Digitale în limba slovacă

 Fişa A Model de subiect Competenţe Digitale în limba sârbă

 Fişa A Model de subiect Competenţe Digitale în limba ucraineană

 

Fişa B în limba: germană, maghiară, slovaca, sârbă şi ucraineană:

 Fişa B Model de subiect Competenţe Digitale în limba germană

 Fişa B Model de subiect Competenţe Digitale în limba maghiară

 Fişa B Model de subiect Competenţe Digitale în limba slovacă

 Fişa B Model de subiect Competenţe Digitale în limba sârbă

 Fişa B Model de subiect Competenţe Digitale în limba ucraineană

 

Examenul de bacalaureat continuă cu Evaluarea competentelor lingvistice într-o limba de circulaţie internationala – proba C.

 

CALENDAR BACALAUREAT 2012

25 - 27 iunie 2012

Evaluarea competentelor lingvistice într-o limba de circulaţie internationala – proba C
 
2 iulie 2012
Limba si literatura română – proba E)a) – proba scrisă
 
3 iulie 2012
Limba si literatura maternă – proba E)b) – proba scrisă
 
4 iulie 2012
Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba scrisă
 
6 iulie 2012
Proba la alegere a profilului si specializării – proba E)d) – proba scrisă
 
8 iulie 2012
Afisarea rezultatelor
 
9 iulie 2012
Depunerea contestatiilor (orele 08:00 – 12:00)
 
10 - 12 iulie 2012
Rezolvarea contestaţiilor
 
13 iulie 2012
Afisarea rezultatelor finale

Ultimele Articole