7, 10 - 11 iunie 2019 Evaluarea competentelor digitale – proba D


Proba de evaluare a competenţelor digitale are statutul de probă obligatorie în cadrul examenului de bacalaureat 2019, pentru candidaţii de la toate filierele, profilurile şi specializările.,

CALENDAR Evaluarea competenţelor digitale – proba D:

7 , 10* - 11 iunie 2019: Evaluarea competenţelor digitale – proba D (* Candidații de altă confesiune decât cea ortodoxă, care, în data de 10 iunie 2019, sărbătoresc Rusaliile, pot fi programați pentru susținerea probei D în datele de 7 și 11 iunie 2019.)

Sunt propuse şapte domenii de competenţă:
1. Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor
2. Editoare de texte
3. Informaţie şi comunicare
4. Concepte de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT)
5. Editoare de calcul tabelar
6. Baze de date
7. Prezentări

 

Timpul de lucru efectiv este de 90 de minute:
15 minute pentru fișa A (cu conexiune functionala la internet) si 75 de minute pentru fișa B (fara conexiune la internet).
Punctajul maxim cumulat pentru fisele A si B este de 100 de puncte.
Nu se acordă puncte din oficiu.

Fisierele pe care le veti prelucra, sunt furnizate în directorul examen, aflat pe spațiul de lucru. Ele vor fi salvate după fiecare prelucrare, în directorul indicat!

Nivelul de competență digitală:
(1) Se recunosc și se echivalează cu proba de evaluare a competențelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat - rezultatele obținute la examenele ECDL, finalizate cu certificatele ECDL START, ECDL COMPLET, ECDL PROFIL START BAC ȘI ECDL PROFIL BAC.
(2) Nivelul de competență digitală corespunzător certificatelor menționate la alin.

(1) se stabilește după cum urmează:
a) „utilizator de nivel mediu”, pentru posesorii certificatului ECDL START;
b) „utilizator experimentat”, pentru posesorii certificatului ECDL COMPLET;
c) „utilizator avansat”, pentru posesorii certificatului ECDL PROFIL START BAC;
d) „utilizator experimentat”, pentru posesorii certificatului ECDL PROFIL BAC.
(3) Se recunosc și se echivalează cu proba de evaluare a competențelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat - rezultatele obținute la examenele CERTIPORT, finalizate cu certificatele IC3 GLOBAL STANDARD 4 sau IC3 GLOBAL STANDARD 5.
(4) Nivelul de competență digitală acordat posesorilor certificatelor IC3 GLOBAL
STANDARD 4 sau IC3 GLOBAL STANDARD 5 este „utilizator experimentat”.

 

 Vezi: Programa Competențe digitale valabila 2019

 Vezi: Model de subiect competenţe digitale 2019  

 vezi: Metodologia de recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute la Bacalaureat pentru certificarea competentelor digitale

 

 

Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examenele cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale.

ART. 4
(1) Candidații la examenul de bacalaureat care solicită recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examenele cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale depun la secretariatul unității de învățământ în care funcționează comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale o cerere scrisă, însoțită de o copie legalizată a certificatului menționat la art. 2.
(2) Depunerea documentelor menționate la alin. (1) se face în perioada prevăzută în calendarul examenului de bacalaureat pentru înscrierea candidaților.
(3) În situații excepționale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului de către instituția/organizația care administrează examenul respectiv, candidații care solicită ART. 4
(1) Candidații la examenul de bacalaureat care solicită recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examenele cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale depun la secretariatul unității de învățământ în care funcționează comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale o cerere scrisă, însoțită de o copie legalizată a certificatului menționat la art. 2.
(2) Depunerea documentelor menționate la alin. (1) se face în perioada prevăzută în calendarul examenului de bacalaureat pentru înscrierea candidaților.
(3) În situații excepționale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului de către instituția/organizația care administrează examenul respectiv, candidații care solicită recunoașterea și echivalarea pot depune, în perioada menționată la alin. (2), o adeverință eliberată de respectiva instituție/organizație.
(4) În situațiile menționate la alin. (3), candidatul care solicită recunoașterea și echivalarea rezultatelor examenului poate prezenta copia legalizată a certificatului, până cel târziu cu 3 zile înainte de începerea probei de evaluare a competențelor digitale - proba D) din cadrul sesiunii respective de bacalaureat. (ciște mai mult în Programa Competențe digitale valabila 2019).

 

CALENDARUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2019

- SESIUNEA IUNIE-IULIE 2019

 

7 , 10* - 11 iunie 2019  Evaluarea competenţelor digitale – proba D

12 - 13 iunie 2019    Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

1 iulie 2019   Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

2 iulie 2019    Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

3 iulie 2019   Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

4 iulie 2019   Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – Probă scrisă

8 iulie 2019   Afişarea rezultatelor (până la ora 12,00) si depunerea contestaţiilor (orele 12,00 – 16,00)

9 - 12 iulie 2019  Rezolvarea contestaţiilor 

13 iulie 2019   Afişarea rezultatelor finale

Ultimele Articole