Bacalaureat 2010 din trei probe scrise


Bacalaureatul 2010 se va susţine din trei probe scrise şi trei certificate de competenţe pe care elevii le vor da în timpul anului şcolar. Primul ministru Emil Boc a anunţat zilele trecute că Guvernul a adoptat Ordonaţa de urgenţă conform căreia începând cu 2010, examenul de bacalaureat se va susţine din trei materii scrise, urmând ca pe parcursul anului şcolar elevii să obţină trei certificate de competenţe. Trei certificate de competenţe: Elevii din clasa a XII-a, vor avea de obţinut pe parcursul anului trei certificate de competenţă - unul la limba română, unul într-o limbă straină şi unul în abilităţi digitale (utilizarea calculatorului). “Aceste competenţe se vor măsura prin calificative de la slab la foarte bine şi ele sunt obligatorii de obţinut pentru a putea ajunge la proba scrisă. Dar cât scrie în certificatul de competenţă foarte bine, satisfăcător sau o altă formula îi va servi elevului la angajare, dovedind abilităţile pe care le are cu privire la utilizarea unei limbi străine sau de folosire a calculatorului. Am luat această decizie pentru că am observat, pe de o parte încărcarea suplimentară a elevului la sfârşitul anului cu foarte multe materii.", a mai spus prim-ministrul. Iar la sfârşitul clasei a XII-a să fie trei probe scrise. Trei probe scrise: Pentru proba scrisa, examenul de bacalaureat din 2010, se va susţine din trei probe in funcţie de profil şi specializare. Pentru cei care au studiat într-o limbă a minorităţilor naţionale se va mai adăuga o probă. Prima probă scrisă pentru examenul de bacalaureat 2010 este la Limba si literatura română, proba obligatorie pentru toate filierele, profilurile şi specializările; A doua probă scrisă se va susţine la Matematică sau istorie în funcţie de filieră şi profil, după cum urmează: - Matematică – pentru profilul real din filiera teoretică, pentru filiera tehnologică sau, după caz, pentru filiera vocaţională; - Istorie – pentru profilul umanist din filiera teoretică sau, după caz, pentru filiera vocaţională; A treia probă scrisă la care elevul poate opta în conformitate cu filiera, profilul si specializarea urmată, pentru una dintre disciplinele cuprinse în următoarele două grupe de discipline: - Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică, pentru profilul real din filiera teoretică, pentru filiera tehnologică, sau, după caz, pentru filiera vocaţională; - Geografie, Filosofie, Logică, argumentare si comunicare, Economie, Psihologie si, după caz, Sociologie, pentru profilul umanist din filiera teoretică sau, după caz, pentru filiera vocaţională. La acestea se adaugă încă o probă scrisă la Limba si literatura maternă – probă comună, pentru aceeasi limbă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, la toate filierele, profilurile si specializările; Nota finală a examenului de bacalaureat 2010 va fi media aritmetică a notelor obtinute la cele trei, respectiv patru probe scrise.

Subiectele pentru Bacalaureat 2009 - 2010
Lista disciplinelor la care se sustine examenul de Bacalaureat 2010
Calendarul examenului de bacalaureat 2010

Metodologia bacalaureat 2010
Programa pentru bacalaureat 2010

Ultimele Articole