Bacalaureat 2011: Continutul si probele examenului de Bacalaureat 2011


LISTA DISCIPLINELOR LA CARE SE SUSTINE EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011 descarca: LISTA DISCIPLINELOR la care se sustine examenul de bacalaureat 2011 Examenul national de bacalaureat 2011 consta în sustinerea urmatoarelor probe: A. proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala în limba româna; B. proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala în limba materna, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limba a minoritatilor nationale. C. proba de evaluare a competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul învatamântului liceal. D. proba de evaluare a competentelor digitale. E. probe scrise de evaluare a competentelor formate pe durata învatamântului liceal, dupa cum urmeaza: a) Proba scrisa la limba si literatura româna – proba comuna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile; b) Proba scrisa la limba si literatura materna – proba comuna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile, care au urmat studiile liceale într-o limba a minoritatilor nationale; c) O proba scrisa, diferentiata în functie de filiera, profil si specializare, dupa cum urmeaza: (i) matematica – pentru profilul real din filiera teoretica, pentru toate profilurile din filiera tehnologica si pentru profilul militar si profilul pedagogic - specializarea învatatori-educatoare, din filiera vocationala; (ii) istorie – pentru profilul umanist din filiera teoretica si pentru toate profilurile si specializarile din filiera vocationala, cu exceptia celor mentionate la punctul c) (i); d) O proba scrisa la care elevul poate opta, în conformitate cu filiera, profilul si specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse în urmatoarele doua grupe: (i) fizica, chimie, biologie sau informatica – pentru profilul real din filiera teoretica, pentru profilul tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului din filiera tehnologica si pentru profilul militar din filiera vocationala; (ii) geografie, filosofie, logica si argumentare, economie, psihologie si, dupa caz, sociologie - pentru profilul umanist din filiera teoretica, pentru profilul servicii din filiera tehnologica si pentru toate profilurile si specializarile din filiera vocationala, cu exceptia celui mentionat la punctul d) (i). descarca: LISTA DISCIPLINELOR la care se sustine examenul de bacalaureat 2011 Calendarul examenului de bacalaureat 2011
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat 2011

Ultimele Articole