CALENDARUL examenului de bacalaureat național 2021 Sesiunea august – septembrie BAC 2021


Înscrierile pentru examenul de Bacalaureat 2021, sesiunea de toamnă, au început în 19 iulie și se vor încheia luni 26 iulie, urmând ca în 16 august să se susțină prima probă scrisă la Limba și literatura română

Pentru examenul de BAC 2021, sesiunea august - septembrie, se pot înscrie cei care nu s-au putut prezenta sau nu au promovat examenul în sesiunea de vară și candidații din promoțiile anterioare care au picat.

 

PDF: CALENDARUL examenului de bacalaureat național - 2021 

 • 19 - 26 iulie 2021 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
 • 16 august 2021 Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
 • 17 august 2021 Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
 • 18 august 2021 Proba la alegere a profilului și specializăriiproba E.d) - proba scrisă
 • 19 august 2021 Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
 • 23-24 august 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română proba A
 • 25 august 2021 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
 • 26 - 27 august 2021 Evaluarea competențelor digitale - proba D
  30 - 31 august 2021 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C
  31 august 2021 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 - 18,00)
 • 1- 3 septembrie 2021 Rezolvarea contestațiilor
 • 3 septembrie 2021 Afișarea rezultatelor finale

 

 

 

calendar bacalaureat 2021 sesiunea august-septembrie

 

Proba obligatorie a profilului Proba E.c) -

Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă

 

 • Proba E.c) - Examen la matematică și Istorie,

 • Proba E.d) - Fizică, Chimie, BiologiesauInformatică ori după caz :Geografie, Filosofie, Logică și argumentare, Economie, Psihologie

 

Proba E.c):

Proba obligatorie a profilului

 

 

 

 • Examen la Matematică – pentru absolvenții claselor de liceu cu profil real din filiera teoretică, pentru cei care au terminat filiera tehnologică și pentru absolvenții de la profilul militar și profilul pedagogic – specializarea învățători-educatoare, din filiera vocațională

 

 • Examen la Istorie – pentru absolvenții de la profilul uman din filiera teoretică și pentru toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celor de mai sus

Proba E.d):

 • Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă

 

 

 • Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică – elevii de la profilul real din filiera teoretică, de la profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului din filiera tehnologică și de la profilul militar din filiera vocațională

 

 • Geografie, Filosofie, Logică și argumentare, Economie, Psihologie și, după caz, Sociologie – absolvenții de la profilul uman din filiera teoretica, de la profilul servicii din filiera tehnologică și din toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celui menționat mai sus.

 

Când vor fi afișate rezultatele la BAC 2021, sesiunea de toamnă

 • 31 august 2021 - Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 - 18,00)
 • 1- 3 septembrie 2021 - Rezolvarea contestațiilor
 • 3 septembrie 2021 - Afișarea rezultatelor finale la bacalaureat 2021

 

Acte necesare pentru înscriere: sesiunea august – septembrie BAC 2021

 • certificat de naştere şi, după caz, de căsătorie
 • un act de identitate
 • foaia matricolă
 • adeverinţă cu notele la probele pentru care solicită recunoaşterea notelor.
 • Elevii care vor susține examenul de bacalaureat 2021 trebuie să completeze o cerere de înscriere și un tabel.

Descarcă aici cererea de înscriere la bac 2021

Descarcă aici tabelul de înscriere pentru seria curentă sau anterioară

 • Cei care doresc echivalarea probelor cu certificate de recunoaștere internațională și certificate ECDL trebuie să descarce și să completeze următoarele cereri:

Cerere de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine

Cerere de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale

Cerere de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale - Certificat ECDL validat digital

 

Vezi și: Modele de subiecte (teste de antrenament) Bacalaureat 2021 la toate materiile

 

 

 • 16 august 2021 Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă

 Vezi lecțiile ajutătoare pe care le-am pregătit pentru a te ajuta în pregătirea pentru examenul de bacalaureat la Limba și literatura română:

Subiectul I Tot ce trebuie sa stii pentru a rezolva subiectul I din cadrul examenului de bacalaurea la limba si literatura romana 

 Subiectul al II-lea. Tot ce trebuie sa stii / scri la Subiectul al II-lea(Română)
 Subiectul al III-lea Test 01  Profil Real, Bacalaureat 2021 

 

Ultimele Articole