Calendarul examenului national de bacalaureat 2013


 

Ministrul educatiei  a probat Calendarul examenului naţional de bacalaureat pentru anul 2013.

CALENDARUL examenului naţional de bacalaureat – 2013

Prima sesiune de examen 2013

Sesiunea iunie-iulie 2013

27 – 31 mai 2013
Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
 
31 mai 2013
Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 
10 - 12 iunie 2013
Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 
12 - 14 iunie 2013
Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 
17 – 21 iunie 2013
Evaluarea competentelor digitale – proba D
 
25 - 28 iunie 2013
Evaluarea competentelor lingvistice într-o limba de circulaţie internationala – proba C
 
1 iulie 2013
Limba si literatura română – proba E)a) – proba scrisă
 
2 iulie 2013
Limba si literatura maternă – proba E)b) – proba scrisă
 
3 iulie 2013
Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba scrisă
 
5 iulie 2013
Proba la alegere a profilului si specializării – proba E)d) – proba scrisă
 
8 iulie 2013
Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)
 
8 iulie 2013
Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
 
9 - 11 iulie 2013
Rezolvarea contestaţiilor
 
12 iulie 2013
Afisarea rezultatelor finale
 

A doua sesiune de examen 2013

Sesiunea august-septembrie 2013

15 – 19 iulie 2013
Înscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen
 
19-20 august 2013
Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 
19-21 august 2013
Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 
20 -21 august 2013
Evaluarea competentelor lingvistice într-o limba de circulaţie internationala – proba C
 
22 - 23 august 2013
Evaluarea competentelor digitale – proba D
 
26 august 2013
Limba si literatura română – proba E)a) – proba scrisă
 
27 august 2013
Limba si literatura maternă – proba E)b) – proba scrisă
 
28 august 2013
Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba scrisa
 
30 august 2013
Proba la alegere a profilului si specializarii – proba E)d) – proba scrisa
 
2 septembrie 2013
Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
 
3-4 septembrie 2013
Rezolvarea contestatiilor
 
5 septembrie 2013
Afisarea rezultatelor finale
 
 
 
 
 

 

 

 

Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice

  Calendarul examenului de bacalaureat 2013 (pdf)

Ultimele Articole