Examenul de Bacalaureat sesiunea august-septembrie 2010


Rata de promovare a examenului de Bacalaureat, sesiunea august-septembrie, după soluţionarea contestaţiilor este de 34,92%. În urma centralizării, de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, a datelor transmise de inspectoratele şcolare judeţene, rata de promovare înregistrată la sesiunea august-septembrie a examenului de bacalaureat, după soluţionarea contestaţiilor, este de 34,92% (cu 37,72 puncte procentuale sub cea din 2009 - 72,64% şi cu 32,37 puncte sub cea din prima sesiune de examen din acest an - 67,29%). Numărul candidaţilor respinşi (cu medii sub 6) este de 43.041. Având în vedere faptul că înainte de depunerea contestaţiilor rata de promovare a fost de 32,31%, se constată o majorare cu 2,61% a numărului de elevi promovaţi (23.173 faţă de 21.433). Pentru susţinerea probelor din această sesiune s-au prezentat 66.362 candidaţi din cei 73.334 înscrişi. 148 elevi au fost eliminaţi pentru tentative de fraudă, iar 7.004 au absentat. Au fost depuse 18.502 contestaţii (cele mai multe la matematică - 7.185). În urma reevaluării lucrărilor, au fost modificate 5.600 de note. Printre judeţele cu o rată de promovare ridicată se regăsesc Timiş (72,62%), Hunedoara (67,59%), Olt (66,38%) şi Caraş-Severin (61,81%). Procentaje reduse se înregistrează în judeţele Galaţi (16,21%), Iaşi (18,05%), Prahova (18,99%), Brăila (19,81%) şi Botoşani (17,22%). Pe tranşe de note rezultatele înregistrate de candidaţii care s-au prezentat la sesiunea august-septembrie a examenului de bacalaureat este: -note între 5 şi 5,99 - 9.933 (23,08%), -note între 6 şi 6,99 - 18.828 (81,25%), -note între 7 şi 7,99 - 3.857 (16,64%), -note între 8 şi 8,99 - 469 (2,02%), respectiv 19 note între 9 şi 9,99 (0,08%). Nici un candidat nu a obţinut media generală 10.

Ultimele Articole