MECT a publicat pe Internet subiectele pentru examenul de Bacalaureat 2008


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a publicat astăzi, 29 februarie, pe site-ul http://www.subiecte2008.edu.ro subiectele pentru probele scrise ale examenului de Bacalaureat din acest an. În cadrul celor patru, sau, după caz, cinci probe de examen (pentru elevii care au studiat în limbile minorităţilor naţionale), numărul disciplinelor la care se poate fi susţinut Bacalaureatul este de 145. Pentru fiecare disciplină au fost elaborate câte 300 de subiecte/ grupuri de itemi, împărţite în câte 100 pentru fiecare dintre cele trei categorii: subiectul I, subiectul II şi subiectul III, rezultând 43.500 de subiecte (grupe de itemi). Pentru a obţine varianta finală a unei probe scrise la examenul de Bacalaureat se vor stabili, prin extragerea din urne, trei numere, de la 1 la 100. Acestea corespund numărului de ordine pentru fiecare categorie de subiecte (grupe de itemi) care se găsesc postate pe site şi care, împreună, vor alcătui varianta finală de subiecte. Fiecărui subiect/ grupă de itemi îi sunt atribuite 30 de puncte, iar punctajul total al variantei de subiecte este de 100 de puncte: la cele 90 de puncte, cât însumează cele trei subiecte (grupe de itemi) se adaugă 10 puncte din oficiu. Aceste subiecte (grupe de itemi) sunt în dezbatere publică, în perioada 1 - 31 martie 2008. Opiniile, propunerile, sugestiile se pot transmite, prin e-mail, la adresa bacalaureat@cnceip.ro sau, prin fax, la numărul 021/ 31.03.207. Toate propunerile şi sugestiile vor fi atent analizate, activitate în urma căreia se pot opera eventuale modificări, iar forma finală a grupurilor de itemi va fi publicată pe data de 12 aprilie 2008. La realizarea celor 43.500 de subiecte (grupe de itemi) au contribuit 1.209 experţi, profesori de la catedră sau specialişti ai Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar. Numărul elevilor înscrişi în clasa a XII-a în învăţământul preuniversitar de stat este de 239.727.Se estimează participarea acestora, în funcţie de situaţia şcolară, la cele două sesiuni ale examenului de bacalaureat din 2008 (iunie-iulie şi august-septembrie). La această cifră se vor adăuga candidaţi proveniţi din învăţământul particular, precum şi cei proveniţi din seriile anterioare, care doresc să promoveze examenul de bacalaureat. O situaţie statistică definitivă va fi dată publicităţii după încheierea perioadei de înscriere. Pentru sesiunea iunie-iulie 2008, numărul estimat al centrelor de examen va fi de aproximativ 900, iar numărul centrelor de evaluare, de 240. Prima sesiune a examenului de bacalaureat din anul 2008 este programată între 23 iunie şi 9 iulie, iar a doua, între 18 august şi 1 septembrie.

Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2008

Ultimele Articole