Programa de Bacalaureat 2020 la toate disciplinele


ORDIN Nr. 4950/2019 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2020
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 734 din 6 septembrie 2019

Pogramele pentru disciplinele examenului de bacalaureat valabile în sesiunile examenului de bacalaureat național din anul 2020, sunt cele prevăzute si aprobate prin Ordinul ministerului educației nationale din anii anteriori (:O R D I N privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2020 !).

(1) Examenul de bacalaureat naţional - 2020 se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind
organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, şi cu prevederile prezentului ordin.

ART. 3
(1) Se aprobă Programa de examen pentru proba C de evaluare a competenţelor lingvistice în limba chineză, valabilă în sesiunile examenului de bacalaureat naţional - 2020, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Programele de bacalaureat pentru disciplinele limba şi literatura italiană maternă şi matematică, valabile în sesiunile examenului de bacalaureat naţional din anul 2020, sunt cele prevăzute în anexa nr.2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.430/2014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2015, cu modificările şi completările ulterioare.


(3) Programele de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor digitale, pentru limba şi literatura română şi pentru limba şi literatura slovacă maternă, valabile în sesiunile examenului de bacalaureat naţional din anul 2020, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.923/2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2014.

 

(4) Programele de bacalaureat pentru disciplinele fizică, logică, argumentare şi comunicare, economie, valabile în sesiunile anului 2020, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2013.

(5) Programa de bacalaureat pentru disciplina chimie, valabilă în sesiunile anului 2020, este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.070/2016 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2017.


(6) Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, altele decât cele menţionate la alin. (1) - (5), valabile în sesiunile anului 2020, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010.

 

PROGRAMA LA TOATE DISCIPLINELE VALABILE PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT 2020:

 

1. Probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale

PROBA A

A: proba orală:

 

PROBA B

B: Proba orală: Probă de evaluare a competenţelor de comunicare orală în limba maternă. - pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale.

 

PROBA C 

C: (probă orală, scrisă şi practică) Probă de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu

 Probă de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu:

 

PROBA D

D: probă scrisă/practică Probă de evaluare a competenţelor digitale.

 

2. PROBELE SCRISE

PROBA E

Toate Filierele, profilurile şi specializările vor susţine următoarele probe:
Limba şi literatura română - probă scrisă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările.
Limba şi literatura maternă - probă scrisă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale .

 

PROBA E (a) 

Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă:

 

PROBA E (b) 

PROBA E (c) Matematica și Istorie

 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

 

PROBA E (d) 

Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

Ultimele Articole