Rezultate Bacalaureat 2016 sesiunea iunie iulie


BACALAUREAT 2016. REZULTATE BACALAUREAT 2016.

Rezultatele examenului de bacalaureat vor fii afisate la centrele de examen şi pe Internet (bacalaureat.edu.ro), în data de 12 iulie 2016 până la ora 16:00.
Afişarea rezultatelor la centrele de examen se va face pe data de 12 iulie, până la ora 16.00, iar contestațiile vor putea fi depuse, în aceeaşi zi, în intervalul orar 16.00 - 20.00.

Soluţionarea contestaţiilor este programată în zilele de 13-15 iulie, iar rezultatele finale vor fi făcute publice sambata, 16 iulie

REZULTATELE EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2016 vor fi afisate pe site-ul ministerului astazi pana la ora 16 si pot fi urmarite pe pagina http://ebacalaureat.ro/rezultate-bacalaureat/  din momentul in care acestea devin publice.

DEPUNEREA  SI REZOLVAREA CONTESTATIILOR

Contestațiile vor putea fi depuse, în aceeaşi zi, dupa afisarea rezultatelor, în intervalul orar 16.00 - 20.00. Rezolvarea contestaţiilor este programată în zilele de 13-15 iulie, iar rezultatele finale vor fi făcute publice sambata, 16 iulie

(1) În procesul de evaluare a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, notele obținute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roșie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanța cu borderourile individuale, și se semnează de aceștia. Media finală se trece pe lucrare, în prezența profesorilor evaluatori, de către președintele comisiei. Președintele comisiei calculează media finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, și semnează.
(2) În cazul în care se constată o diferență mai mare de 0,50 puncte între notele acordate de cei doi evaluatori, președintele repartizează lucrarea spre reevaluare unui alt profesor de specialitate, care, în prezența profesorilor evaluatori inițiali, stabilește nota finală a lucrării. Nota rezultată în urma reevaluării este nota care se trece pe lucrare. Sub notă semnează cei trei evaluatori și președintele comisiei. Numărul pachetului și numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiți anterior. 

În cazul nepromovării examenului de bacalaureat 2016
În cazul nepromovării examenului de bacalaureat, pot fi recunoscute în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele la evaluările susţinute la probele de evaluare a competenţelor lingvistice, respectiv rezultatele la probele scrise care au fost promovate cu cel puţin nota 5.

 Înscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen 2016, sesiunea august-septembrie 2016 se va face pe 18–22 iulie 2016. Urmand ca prima proba Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A sa inceapa pe 16-17 august 2016.

Ultimele Articole