Rezultate Bacalaureat 2021. Cum afli ce nota ai luat la examenul de bacalaureat?


Update!

Luni, 5 Iulie, 2021

- Rata de succes la examen a crescut cu 5% pe ansamblul tuturor promoțiilor 

Ministerul Educației a publicat astăzi, 5 iulie, pe site-ul dedicat edu, rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2021

Rezultatele au fost afișate atât pe http://bacalaureat.edu.ro/, cât și în centrele de examen, prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD/GDPR).

Rata cumulată de promovare (înainte de contestații) este de 67,8%, în creștere cu aproape 5% față de aceeași etapă de afișare din sesiunea iunie-iulie a anului trecut: 62,9%). Pentru promoția curentă, rata de promovare este 73,9% (un plus de 2,5%, comparativ cu aceeași etapă din sesiunea iunie-iulie 2020: 71,4%), iar pentru promoțiile anterioare, 27,6% (o majorare de 2,6%, comparativ cu sesiunea iunie-iulie 2020: 25%).

Au promovat 86.120 de candidați, dintr-un total de 126.999 de candidați prezenți (110.358 de candidați prezenți provin din promoția curentă, respectiv 16.641 de candidați prezenți din promoțiile anterioare).

Precizăm că numărul de candidați înscriși în acest an este cu peste 22.000 de candidați mai mic decât numărul celor înscriși anul trecut.

112 candidați au obținut media 10 (232, în prima sesiune a anului trecut, înainte de contestații).

Pe discipline de examen, situația candidaților cu note de 10 este următoarea:

 • Limba și literatura română: lucrările a 1.351 de candidați au fost notate cu 10
 • Limba și literatura maternă: lucrările a 263 de candidați au fost notate cu 10
 • Proba obligatorie a profilului (Matematică - 948 / Istorie - 1.766)
 • Proba la alegere a profilului și a specializării: 7.196 (cele mai multe note de 10 au fost obținute la Logică și argumentare: 1908).

Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 5 iulie, în intervalul orar 12:00 - 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor vor fi anunțate vineri, 9 iulie.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

 • recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
 • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
 • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Informații detaliate pot fi consultate în dosarul de presă atașat.

 

 

Rezultatele examenului național de bacalaureat 2021 vor fi afișate pe data de 5 iulie la avizierele școlilor și online pe edu.ro la adresa http://bacalaureat.edu.ro/ (din momentul în care echipa de administrare le vor face publice).

La fel ca și la evaluarea națională, rezultatele examenului de bacalaureat 2021 vor fi anonimizate. Aproximativ 114.000 de elevi așteaptă cu nerăbdare să vadă ce note au obținut la examenele susținute săptămâna trecută.

 • 5 iulie 2021 Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00 - 18,00
 • 6 - 9 iulie 2021 Rezolvarea contestațiilor
 • 9 iulie 2021 Afișarea rezultatelor finale

CUPRINS:

1. Cum afli nota examenului de bacalaureat 2021 prin codul unic

2. Când și unde se depun contestațiile

3. Condiții pentru a promova examenul de Bacalaureat 2021

4. Cum sunt corectate lucrările

5. Cum se depun și corectează contestațiile

6. Când se publică rezultatele finale

 

Rezultatele la examenul de bacalaureat vor fi publicate pe 5 iulie 2021, până în ora 12:00, potrivit calendarului de examen care a fost aprobat de Ministerul Educației.

 

1. Cum afli nota la bacalaureat prin codul unic?

  Spre deosebire de anii trecuți, anul acesta rezultatele de la bacalaureat 2021 vor fi anonimizate. Elevii se vor putea identifica pe liste cu ajutorul unui cod unic pe care l-au primit în timpul examenelor. Pe site-ul bacalaureat.edu.ro, unde vor fi afișate online notele, elevii vor introduce codul unic în câmpul specificat și vor putea vedea rezultatele. Dacă elevii pierd codul unic, acesta poate fi recuperat, pentru că școala are evidența în catalogul Centrului de examen. Astfel că, la nevoie, elevului îi va fi comunicat codul cu care poate accesa rezultatele.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.

În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR), rezultatele vor fi publicate prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

 ↑Înapoi la Cuprins

2. Când și unde se depun contestațiile

Imediat după publicarea rezultatelor la Bac, elevii nemulțumiți vor putea să depună contestații. Astăzi, ei pot să depună contestații în aceeași zi de la ora 12,00 - 18,00.

 

3. Condiții pentru a promova examenul de Bacalaureat 2021

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

 • recunoaşterea/echivalarea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
 • susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea obţinerea mediei 6 (cel puţin) la probele scrise

Pentru fiecare candidat care a obținut cel puțin nota 5 (cinci) la toate probele scrise de examen, se calculează media generală de bacalaureat ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obținute la respectivele probe.

Nu se calculează media generală de bacalaureat pentru candidații care nu au promovat una sau mai multe probe, care nu s-au prezentat la toate probele sau care au fost eliminați de la o probă.

Media de promovare a examenului de Bacalaureat este de cel puțin 6 la probele scrise.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

 • recunoașterea/echivalarea/ susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
 • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
 • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

 ↑Înapoi la Cuprins

 

4. Cum sunt corectate lucrările examenului de bacalaureat 2021

Comisia Naţională de Bacalaureat stabileşte prin procedură specifică modalitatea de evaluare a lucrărilor, de soluţionare a contestaţiilor şi de transmitere a lucrărilor, modelul tipizatului de examen, modalitatea de secretizare şi securizare a lucrărilor scrise şi consemnarea în documentele de examen a rezultatelor obţinute de candidaţi la examenul de bacalaureat.

Potrivit metodologiei aprobate de Ministerul Educației ART. 11:

(1) În procesul de evaluare iniţială a lucrărilor scrise şi de rezolvare a contestaţiilor, în cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, este calculată nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, fiind înregistrată în catalogul de bacalaureat.

(2) În cazul în care diferenţa dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, acestea nu se transcriu pe lucrare şi se procedează astfel:

– preşedintele comisiei nominalizează alţi doi profesori evaluatori pentru recorectarea lucrării;

– după finalizarea recorectării lucrării, notele acordate de fiecare dintre cei patru evaluatori se trec pe lucrare şi se semnează de către evaluatori; – preşedintele comisiei calculează nota finală din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note

– valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale fără rotunjire, a celor două note – valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală pe care o trece pe lucrare şi semnează.

 ↑Înapoi la Cuprins

5. Cum se depun și corectează contestațiile

Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 - 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

(3) În cadrul etapei de soluţionare a contestaţiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, nota finală se calculează cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (2). În situaţia în care, după desecretizarea lucrării, se constată o diferenţă de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii, lucrarea se resecretizează şi este transmisă spre a fi reevaluată altor doi profesori evaluatori. Nota finală, ca urmare a reevaluării în etapa de soluţionare a contestaţiei, este calculată cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (2).

 

 ↑Înapoi la Cuprins

 

6. Când se publică rezultatele finale

Potrivit calendarului examenului de bacalaureat 2021, contestațiile vor fi soluționate în perioada 6 - 9 iulie 2021, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 9 iulie 2021.

 

Rezultatele la Bac 2021 sunt anonimizate, iar elevii le vor putea accesa folosind codul unic primit în momentul susținerii examenelor.

 

Tot în contextul pandemiei de coronavirus, tematica de examen a fost modificată, ținând cont de faptul că timp de câteva luni, elevii au făcut cursuri online. Încă din luna februarie, ministrul educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat că atât tematica de la Evaluarea Națională, cât și cea de la Bacalaureat vor fi adaptate „la realitățile acestui an”.

 

Absolvenții de liceu care nu au promovat examenul de Bacalaureat se pot înscrie la a doua sesiune, programată în perioada august-septembrie.

 ↑Înapoi la Cuprins

calendar-bac2021-sesiunea-august-septembrie.png

Ultimele Articole