Subiectele extrase la biologie Bacalaureat 2011


Subiectul extras la Proba scrisă la Biologie vegetală şi animală bacalaureat 2011. Proba E. d) Probă scrisă la Biologie vegetală si animală - filiera teoretică – profilul real; - filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale si protecţia mediului; - filiera vocaţională – profilul militar. SUBIECTUL I A Scrieţi pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Tripsina, elastaza, .......... sunt enzime proteolitice din compoziţia sucului .......... B DAţi două exemple de grupe de plante; scrieţi, în dreptul fiecărei grupe, câte o caracteristică generală- C Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Icterul, oboseala, tulburările digestive pot fi manifestări ale: a) apendicitei b) gastritei c) hepatitei d) pneumoniei 2. Din regnul Fungi fac parte: a) algele b) ciupercile c) coniferele d) dicotiledonatele 3. Uretra: a) este componentă structurală a rinichiului b) este cale urinară şi genitală, la bărbaţi c) se continuă cu cele două uretere d) prezintă o zonă corticală şi una medulară 4. Prin fotosinteză: a) se hrănesc ascomicetele b) se eliberează oxigen în aer c) sunt degradate substanţe organice d) sunt sintetizate substanţe minerale 5. Retina: a) are în structura sa muşchii ciliari, cu rol în acomodarea ochiului b) conţine celule cu conuri, cu rol în vederea colorată c) este învelişul extern al globului ocular, cu rol de protecţie d) face parte din sistemul optic al globului ocular D Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. DAcă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examn, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 1. Urechea internă comunica, prin trompa lui Eustachio, cu faringele. 2. Uterul este componentă a sistemului reproducător masculin. 3. Factorii mutageni pot fi cauza anumitor boli ereditare la om. SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) A (18 puncte) În deplasarea lui prin artere, capilare şi vene, sângele parcurge două circuite. a) Comparaţi circulaţia mare cu circulaţia mică a sângelui, având în vedere următoarele: sensul circulaţiei sângelui prin aceste circuite, câte două exemple de vase de sânge implicate în realizarea ciculaţiei mari, respectiv a circulaţiei mici a sângelui. b) Explicaţi rolul valvulelor atrio-ventriculare. c) Calculaţi conţinutul în apă al plasmei sângelui unei persoane, ştiind următoarele: -volumul sangvin reprezintă 7% din masa corpului; -plasma reprezintă 55% din volumul sangvin; -apa reprezintă 90% din compoziţia plasmei sangvine; -persoana cântăreşte 56 de kg. d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi. Rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. B -12puncte Din încrucişarea unui soi de trandafiri înalţi şi cu flori mari (IIMM) cu un soi de trandafiri pitici şi cu flori mici (iimm), se obţin, în F1, organisme hibride. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1, se obţin, în F2, 16 combinaţii de factori ereditari. Stabiliţi următoarele: a) tipurile de gameşi produşi de indivizi din F1; b) genotipul organismelor din F2 care manifestă ambele caractere dominante; c) completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. Metafaza şi anafaza sunt faze ale diviziunii celulare mitotice. a) Precizaţi câte o caracteristică pentru fiecare dintre aceste două faze ale mitozei. b) Stabiliţi două deosebiri între profaza mitozei şi telofaza mitozei. c) Construiţi patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi: -Mitoza - importanţă; -Legile mendeliene ale eredităţii. Veţi construi câte două enunţuri din fiecare conţinut. (14puncte) 2.REspiraţia este una dintre funcţiile fundamentale ale mamiferelor. a) Numiţi doi muşchi implicaţi în realizarea ventilaţiei pulmonare. b) Comparaţi inspiraţia cu expiraţia, având în vedere următoarele criterii: volumul cutiei toracice presiunea aerului din plămâni. c) Alcătuiţi un minieseu intitulat "Căile respiratorii", folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape: - enumerarea a şase nuţiuni specifice acestei teme; - construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maxim trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate. (16 puncte) BAREMELE DE CORECTARE SI NOTARE apar în jurul orelor 15. CALENDAR: 3 iulie 2011_ Afisarea rezultatelor 4 iulie 2011: Depunerea contestatiilor (orele 08:00 – 12:00) 5-7 iulie 2011: Rezolvarea contestatiilor 8 iulie 2011: Afisarea rezultatelor finale. REZULTATE BACALAUREAT 2011 În această pagină găsiţi rezultatele obţinute în cadrul examenului de bacalaureat 2011: www.ebacalaureat.ro/rezultate. Notele apar în funcţie ce Ministerul Educaţiei le actualizează.

Ultimele Articole