Subiectele extrase la geografie Bacalaureat 2011


Subiectele extrase la geografie, bacalaureat 2011 Proba E. d) Proba scrisă la Geografie Filiera teoretică, profilul umanist, specializările: filologie, stiinţe sociale; filiera tehnologică, profilul servicii, toate specializările; Filiera vocaţională: profil artistic, specializările: muzică, coregrafie, arta actorului, arhitectură, arte ambientale si design, arte plastice, arte decorative; profil sportiv, toate specializările; profil pedagogic, specializările: învăţător/educatoare, bibliotecar-documentarist, instructor-animator, instructor pentru activităţile extrascolare, pedagog scolar; profil ordine si securitate publică (Licee ale Ministerului AdministraŃiei si Internelor) specializarea stiinţe sociale; profil teologic, toate specializările. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Ultimele Articole