Variantele de Subiecte pentru toate materiile Bacalaureat 2008


100 VARIANTE DE SUBIECTE LA TOATE MATERIILE !
MECT a publicat pe Internet variantele finale ale subiectelor pentru Bacalaureat


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a publicat astăzi, 11 aprilie, pe http://www.subiecte2008.edu.ro/, variantele finale ale subiectelor pentru probele scrise ale examenului de Bacalaureat din acest an.

Pentru a obţine varianta finală a unei probe scrise la examenul de bacalaureat se vor stabili, prin extragerea din urne, trei numere, de la 1 la 100. Acestea corespund numărului de ordine pentru fiecare categorie de subiecte (grupe de itemi) care se găsesc postate pe website şi care, împreună, vor alcătui varianta de finală de subiecte. În analiza grupelor de itemi postate pe website veţi găsi, delimitate, cele trei tipuri marcate prin denumirea: Subiectul I, Subiectul II şi Subiectul III. Ca punctaje, acestora le sunt atribuite câte 30 de puncte. Punctajul total al variantei de subiecte fiind 100 de puncte, la cele 90 de puncte, cât însumează cele trei subiecte (grupe de itemi) se adaugă 10 puncte din oficiu.

PROBE ORAL

PROBE SCRISE:

ANATOMIE SI FIZIOLOGIE UMANA SI GENETICA:

BIOLOGIE VEGETALA SI ANIMALA:

CHIMIE:

ECONOMIE:

FILOSOFIE:

FIZICA:

GEOGRAFIE:

LIMBA ENGLEZA

LIMBA FRANCEZA:

LIMBA GERMANA:

LIMBA ITALIANA:

LIMBA LATINA:

LIMBA RUSA:

LIMBA SPANIOLA:

LOGICA SI ARGUMENTARE:

PSIHOLOGIE:

INFORMATICA:

SOCIOLOGIE:

MATEMATICA:

 

Pentru accesarea uşoară a subiectelor (grupelor de itemi), în concordanţă cu filiera, cu profilul şi cu specializarea absolventului, link-urile se citesc astfel: Ex.: E_informatica_intensiv_limbajul_c_in_limba_maghiara - majusculele reprezintă proba sau probele la care vor fi realizate variante de subiecte din grupele de itemi postate; - denumirea disciplinei; - tipul de programă de examen; - după caz, limba maternă. În interiorul link-ului pentru o disciplină, pentru a urmări construcţia grupurilor de itemi, denumirea fişierelor se citeşte astfel: Ex.: Proba A_Limba romana_sII.031.doc - prima informaţie reprezintă proba sau probele la care vor fi realizate variante de subiecte din grupele de itemi postate; - denumirea disciplinei; - grupa de itemi: Subiectul II; - varianta 031 a grupei de itemi (Subiectul II). Subiectele pentru Bacalaureat 2008 sunt valabile si pentru examenul de bacalaureat din 2009!

Ultimele Articole