Variantele extrase la proba scrisa de Limba Romana, bacalaureat 2009, sesiunea iunie-iulie


Limba si literatura romana: proba scrisa, sesiunea iunie-iulie, bacalaureat 2009. Variante extrase Anul acesta, in comparatie cu alti ani, s-au tinut in secret numarul variantelor pana dupa iesirea elevilor din sali. La examenul de astazi au fost extrase urmatoarele variante: − Varianta 026 - SUBIECTUL I (30 de puncte) Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: (Lucian Blaga, Înfrigurare) Livada s-a încins în somn. Din genele-i de stufuri strâng lacrimi de văpaie: licurici. Pe coastă-n vreji de nouri creşte luna. Mâni tomnatice întinde noaptea mea spre tine şi din spuma de lumin-a licuricilor verzui ţi-adun în inimă surâsul. Gura ta e strugure-ngheţat. Numai marginea subţire-a lunii ar mai fi aşa de rece – de-aş putea să i-o sărut – ca buza ta. Îmi eşti aproape. Prin noapte simt o pâlpâire de pleoape. CERINTE 1 Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele surâsul şi pâlpâire. 2 puncte 2 Precizează rolul liniilor de pauză din text. 2 puncte 3 Menţionează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 2 puncte 4 Precizează tema poeziei. 4 puncte 5 Prezintă două particulariăţi prozodice ale textului. 4 puncte 6 Explică efectul stilistic al utilizării indicativului prezent, în poezia citată. 4 puncte 7 Exprimă-ţi o opinie argumentată despre relaţia dintre titlu şi textul poeziei. 4 puncte 8 Comentează, în 6 - 10 rânduri, a treia strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 4 puncte 9 Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate, sugestie, reflexivitate), prezentăîn textul dat. 4 puncte Rezolvare Subiectul I Varianta 26 : - vezi rezolvarea − Varianta 017 - SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre iubire, pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: „Iubirea e din altă lume şi se iveşte din senin, fără ca să ştii de ce, se dă pe faţă, fără ca să ştii cum, şi te duce fără ca să ştii unde”. (Ioan Slavici, Mara) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: - să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte - să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea exprimată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte - să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte Rezolvare: Subiectul II: Varianta 17 : - vezi rezolvarea − Varianta 043 - SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) Scrie un eseu de 2 - 3 pagini, în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un roman psihologic din perioada interbelică. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: - evidenţierea tipului de roman pentru care ai optat şi a trăsăturilor care fac posibilă încadrarea într-o tipologie, într-un curent cultural/ literar, într-o perioadă sau într-o orientare tematică; - prezentarea temei romanului, reflectată în textul narativ ales, prin referire la două episoade/ secvenţe narative; - sublinierea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, particularităţi ale compoziţiei, perspectivă narativă, tehnici narative, construcţia personajului, modalităţi de caracterizare, limbaj etc.); - exprimarea unei opinii argumentate, despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în romanul ales. Rezolvare Subiectul III Varianta 43 : - vezi rezolvarea Informaţii privind desfăşurarea probei scrise de limba şi literatura română din cadrul examenului de Bacalaureat Proba scrisă la limba şi literatura română de astăzi, 26 iunie, s-a desfăşurat în condiţii normale şi fără incidente. Extragerea subiectelor şi transmiterea acestora în săli au fost efectuate conform normelor metodologice. În urma extragerii conform procedurii, subiectele au fost compuse astfel: nr. 26 pentru subiectul I, nr. 17 pentru subiectul II şi nr. 43 pentru subiectul III. Baremele de evaluare au fost postate pe Internet (www.subiecte2009.edu.ro) la ora 15.00. Comisia Naţională de Bacalaureat a aprobat pentru un număr de 75 de elevi susţinerea examenului la spital sau la domiciliu, cu asigurarea supravegherii stabilite prin metodologie, potrivit art. 75. De asemenea, Comisia Naţională de Bacalaureat a aprobat pentru un număr de 9 candidaţi din judeţele Alba, Bacău, Cluj, Mehedinţi, Sibiu şi Vâlcea susţinerea probei de examen cu subiect de rezervă. Conform informaţiilor primite din teritoriu, până la ora 14,00 au fost eliminaţi din examen pentru fraudă sau tentativă de fraudă 45 de elevi (16 din judeţul Galaţi, 9 din judeţul Cluj, 7 din judeţul Prahova, 3 din judeţul Timiş, 3 din judeţul Iasi, 3 din judeţul Sibiu, 2 din Bucureşti, 1 din judeţul Maramureş şi 1 din judeţul Vâlcea). Subiecte Limba si literatura romana proba scrisa bac 2009 Subiecte proba orala Limba Romana bac 2009*pdf

Ultimele Articole